Drukowanie adresu na kopercie online

PL

Rodzaj koperty:
1.
2.
3.
4.
5.


Drukowanie adresu na kopercie online

Nadawca:Odbiorca:Lista nadawców:
Lista adresatów:

                                                  
Zobacz jak wyłączyć nagłówek i stopkę: (see here) * Zobacz jak drukować od razu więcej kopert: (see here)
Start :: Kontakt

C7/C6 81x162 1/3 A5 No.9 3 7/8 × 8 7/8 98.5 × 225.5 229% DL 110 × 220 1/3 A4 Przykładowe rozmiary: A8 5½×8⅛ 139.7×206.4 A10 6×9½ 152.4×241.3 A6 4 3/4 × 6 1/2 119.7 × 163.8 137% North American sizes No.7¾ (Monarch) 3⅞×7½ 98.4×190.5 C5 162 × 229 A5 B4 250×353 9.8x13.9 C4 C3 324 × 458 A3 Формат Высота Ширина Примечание formato dimensão (Polegada) Drukowanie adresów na kopertach w internecie. Przez internet. B6 125×176 4.9x6.9 C6 Wydrukuj adres na kopercie. ">Wydrukuj adres na kopercie. C6/C5 114 × 229 1/3 A4 DL/E65 220 × 110 мм A4, сложенный втрое Międzynarodowe standardy rozmiarów Niemiecka norma DIN 678 definiuje podobną listę formatów kopert. Norma ISO 269:1985 została wycofana w roku 2009, polska edycja PN-ISO 269:2000 obowiązywała do roku 2014[1]. DL 110 × 220 1/3 A4 На территории Российской Федерации используется ГОСТ Р 51506-99, принятый 23 декабря 1999 года.[2] Этот стандарт опирается на ISO 269-85 в части размеров и определяет следующие типы конвертов: addressing an envelope overseas E4 280 × 400 B4 C3 324 × 458 мм A3 No.8 3 5/8 × 6 1/2 92.1 × 165.1 179% No.12 4¾×11 120.7×279.4 No.10 4⅛×9½ 104.8×241.3 Format koperty Rozmiar (mm) Dostosowane do formatu arkusza C5 162 × 229 A5 (A4 dobrado 1 vez) Nadruk adresu na kopercie - Nadrukuj adres wysyłkowy na kopercie">Nadruk adresu na kopercie - Nadrukuj adres wysyłkowy na kopercie Adresowanie kopert online. Addressing Online C4 229 × 324 A4 No.9 3⅞×8⅞ 98.4×225.4 C6/C5 114 × 229 1/3 A4 Sizes A6 4" 3/4x6" 1/2 B6 125 × 176 C6 B4 250 × 353 C4 International standard ISO 269 defines several standard envelope sizes, which are designed for use with ISO 216 standard paper sizes: envelope printing online free software DL/E65 110 мм 220 мм «Европейский» формат No.6¾ 3⅝×6½ 92.1×165.1 A7 5¼×7¼ 133.4×184.2 Create and print a single envelope - Office design envelope online free No.10 4 1/8 × 9 1/2 104.0 × 239.4 230% A7 5 1/4 × 7 1/4 132.3 × 182.7 138% B5 176 × 250 мм C5 B6 125 × 176 C6 W USA istnieje wiele różnych rozmiarów kopert. Trzeba pamiętać, że nazwy kopert w USA nie odnoszą się do formatu arkusza. Np. koperta oznaczona A2 ma zupełnie inny rozmiar niż arkusz A2 według normy formatu arkusza ISO 216. There are dozens of sizes of envelopes available. A6 4¾×6½ 120.7×165.1 C6 114×162 4.5x6.4 A6 (or A4 folded in half twice) The German standard DIN 678 defines a similar list of envelope formats. B6 125 × 176 мм C6 C6 114 мм 162 мм В СССР был основным форматом C7 81x114 3.2x4.5 A7 (or A6 folded in half) C5 162×229 6.4x9 A5 (or A4 folded in half once) C6 114 × 162 A6 C7/C6 81x162 3.19x6.4 1/3 A5 Norma międzynarodowa ISO 269 definiuje kilka standardów rozmiarów kopert. Wymiary kopert są dostosowane do normy formatów arkusza ISO 216. Существует также немецкий стандарт DIN 678, определяющий подобный набор форматов. Rozmiary kopert w USA C5 162 мм 229 мм Drukuj dane na kopertach adresowych.">Drukuj dane na kopertach adresowych. The designations such as "A2" do not correspond to ISO paper sizes. (Often, North American paper jobbers and printers will insert a hyphen to distinguish from ISO sizes, thus: A-2.) A2 4⅜×5¾ 111.1×146.1 Format Dimensions (in) Dimensions (mm) Ratio A norma ISO 269, correspondente à alemã DIN 678, define as seguintes dimensões para envelopes: E4 280 × 400 B4 E4 280 × 400 мм B4 C6/C5 114 × 229 мм A4, сложенный втрое Create and print a single envelope C6/C5 114×229 4.5x9 1/3 A4 No.10 4" 1/8 × 9" 1/2 A2 4 3/8 × 5 3/4 110.3 × 144.9 131% C3 324×458 12.8x18 A3 C4 229 мм 324 мм B5 176×250 6.9x9.8 C5 Format Rozmiar (cale) Rozmiar (mm) Współczynnik C6 114 × 162 мм A6 (или A4, сложенный вчетверо) Формат Размеры Подходит для формата бумаги Nadawca i odbiorca. print address on envelope online free A9 5¾×8¾ 146.1×222.3 Printing address on letters and envelopes online, Letter Generator B4 250 × 353 C4 Стандарт ISO 269 определяет несколько стандартных конвертов, предназначенных для вкладывания в них бумаги форматов, определённых в ISO 216[1]: Drukowanie adresu na kopercie online. B4 250 × 353 мм C4 C6 114 × 162 A6 (A4 dobrado 2 vezes) how to address envelopes address envelope online C5 162 × 229 мм A5 Международный стандарт C4 229 × 324 мм A4 C7/C6 81 × 162 мм A5, сложенный втрое B5 176 × 250 C5 B4 250 мм 353 мм International standard sizes C7/C6 81x162 1/3 A5 formato dimensão (mm) adequado para o formato A7 5" 1/4 × 7" 1/4 No.11 4½×10⅜ 114.3×263.5 No.14 5×11½ 127.0×292.1 Российский стандарт Drukowanie adresu odbiorcy na gotowej kopercie. C4 229 × 324 A4 C4 229×324 9.0x12.8 A4 C3 324 × 458 A3 DL 110×220 4.33x8.66 1/3 A4 A2 4" 3/8 × 5" 3/4 Format Dimensions (HxW mm) Dimensions (in) Suitable for content format envelope maker online free B5 176 × 250 C5 Drukowanie kopert. Formatos norte-americanos E4 280×400 11x15.75 B4 print address on envelope online free