Drukowanie adresu na kopercie online

PL

Rodzaj koperty:
1.
2.
3.
4.
5.


Drukowanie adresu na kopercie online

Nadawca:Odbiorca:Lista nadawców:
Lista adresatów:

                                                  
Zobacz jak wyłączyć nagłówek i stopkę: (see here) * Zobacz jak drukować od razu więcej kopert: (see here)
Start :: Kontakt

No.12 4¾×11 120.7×279.4 A2 4" 3/8 × 5" 3/4 print address on envelope online free C6 114 × 162 мм A6 (или A4, сложенный вчетверо) C6/C5 114×229 4.5x9 1/3 A4 A10 6×9½ 152.4×241.3 A8 5½×8⅛ 139.7×206.4 International standard ISO 269 defines several standard envelope sizes, which are designed for use with ISO 216 standard paper sizes: Формат Высота Ширина Примечание E4 280 × 400 B4 C3 324 × 458 A3 C7/C6 81 × 162 мм A5, сложенный втрое A7 5" 1/4 × 7" 1/4 C7/C6 81x162 1/3 A5 Create and print a single envelope C4 229 × 324 A4 Nadruk adresu na kopercie - Nadrukuj adres wysyłkowy na kopercie">Nadruk adresu na kopercie - Nadrukuj adres wysyłkowy na kopercie DL 110 × 220 1/3 A4 Drukuj dane na kopertach adresowych.">Drukuj dane na kopertach adresowych. C3 324×458 12.8x18 A3 Стандарт ISO 269 определяет несколько стандартных конвертов, предназначенных для вкладывания в них бумаги форматов, определённых в ISO 216[1]: B4 250 × 353 мм C4 C7/C6 81x162 3.19x6.4 1/3 A5 Norma międzynarodowa ISO 269 definiuje kilka standardów rozmiarów kopert. Wymiary kopert są dostosowane do normy formatów arkusza ISO 216. No.10 4" 1/8 × 9" 1/2 Drukowanie adresów na kopertach w internecie. Przez internet. address envelope online There are dozens of sizes of envelopes available. Adresowanie kopert online. Addressing Online how to address envelopes Format Dimensions (HxW mm) Dimensions (in) Suitable for content format design envelope online free formato dimensão (Polegada) Существует также немецкий стандарт DIN 678, определяющий подобный набор форматов. C6 114 × 162 A6 (A4 dobrado 2 vezes) addressing an envelope overseas No.11 4½×10⅜ 114.3×263.5 Nadawca i odbiorca. print address on envelope online free B4 250 × 353 C4 Drukowanie adresu odbiorcy na gotowej kopercie. На территории Российской Федерации используется ГОСТ Р 51506-99, принятый 23 декабря 1999 года.[2] Этот стандарт опирается на ISO 269-85 в части размеров и определяет следующие типы конвертов: Wydrukuj adres na kopercie. ">Wydrukuj adres na kopercie. C6/C5 114 × 229 1/3 A4 C6 114×162 4.5x6.4 A6 (or A4 folded in half twice) C5 162×229 6.4x9 A5 (or A4 folded in half once) Sizes The German standard DIN 678 defines a similar list of envelope formats. DL 110×220 4.33x8.66 1/3 A4 C6/C5 114 × 229 1/3 A4 Drukowanie adresu na kopercie online. Niemiecka norma DIN 678 definiuje podobną listę formatów kopert. Norma ISO 269:1985 została wycofana w roku 2009, polska edycja PN-ISO 269:2000 obowiązywała do roku 2014[1]. C4 229 × 324 мм A4 International standard sizes A7 5 1/4 × 7 1/4 132.3 × 182.7 138% C4 229 × 324 A4 DL 110 × 220 1/3 A4 The designations such as "A2" do not correspond to ISO paper sizes. (Often, North American paper jobbers and printers will insert a hyphen to distinguish from ISO sizes, thus: A-2.) B6 125 × 176 мм C6 B4 250 мм 353 мм C4 229 мм 324 мм E4 280 × 400 B4 B5 176 × 250 C5 C5 162 × 229 мм A5 A6 4" 3/4x6" 1/2 B5 176×250 6.9x9.8 C5 A6 4 3/4 × 6 1/2 119.7 × 163.8 137% C7/C6 81x162 1/3 A5 No.9 3⅞×8⅞ 98.4×225.4 No.7¾ (Monarch) 3⅞×7½ 98.4×190.5 A norma ISO 269, correspondente à alemã DIN 678, define as seguintes dimensões para envelopes: B6 125 × 176 C6 No.6¾ 3⅝×6½ 92.1×165.1 B6 125×176 4.9x6.9 C6 C5 162 × 229 A5 (A4 dobrado 1 vez) B6 125 × 176 C6 Format Rozmiar (cale) Rozmiar (mm) Współczynnik W USA istnieje wiele różnych rozmiarów kopert. Trzeba pamiętać, że nazwy kopert w USA nie odnoszą się do formatu arkusza. Np. koperta oznaczona A2 ma zupełnie inny rozmiar niż arkusz A2 według normy formatu arkusza ISO 216. Międzynarodowe standardy rozmiarów B4 250 × 353 C4 Международный стандарт Drukowanie kopert. B5 176 × 250 C5 formato dimensão (mm) adequado para o formato Formatos norte-americanos envelope maker online free B5 176 × 250 мм C5 Российский стандарт C7 81x114 3.2x4.5 A7 (or A6 folded in half) Формат Размеры Подходит для формата бумаги E4 280 × 400 мм B4 No.10 4⅛×9½ 104.8×241.3 DL/E65 220 × 110 мм A4, сложенный втрое A9 5¾×8¾ 146.1×222.3 C5 162 × 229 A5 C6 114 × 162 A6 A2 4⅜×5¾ 111.1×146.1 Przykładowe rozmiary: C6 114 мм 162 мм В СССР был основным форматом B4 250×353 9.8x13.9 C4 Printing address on letters and envelopes online, Letter Generator C5 162 мм 229 мм C6/C5 114 × 229 мм A4, сложенный втрое Rozmiary kopert w USA A6 4¾×6½ 120.7×165.1 C3 324 × 458 мм A3 A2 4 3/8 × 5 3/4 110.3 × 144.9 131% DL/E65 110 мм 220 мм «Европейский» формат C4 229×324 9.0x12.8 A4 A7 5¼×7¼ 133.4×184.2 No.9 3 7/8 × 8 7/8 98.5 × 225.5 229% C3 324 × 458 A3 Format koperty Rozmiar (mm) Dostosowane do formatu arkusza Format Dimensions (in) Dimensions (mm) Ratio No.10 4 1/8 × 9 1/2 104.0 × 239.4 230% E4 280×400 11x15.75 B4 No.8 3 5/8 × 6 1/2 92.1 × 165.1 179% Create and print a single envelope - Office envelope printing online free software No.14 5×11½ 127.0×292.1 North American sizes