Drukowanie adresu na kopercie online

PL

Rodzaj koperty:
1.
2.
3.
4.
5.


Drukowanie adresu na kopercie online

Nadawca:Odbiorca:Lista nadawców:
Lista adresatów:

                                                  
Zobacz jak wyłączyć nagłówek i stopkę: (see here) * Zobacz jak drukować od razu więcej kopert: (see here)
Start :: Kontakt

Format Rozmiar (cale) Rozmiar (mm) Współczynnik C5 162 × 229 A5 (A4 dobrado 1 vez) B5 176×250 6.9x9.8 C5 C4 229 × 324 A4 No.14 5×11½ 127.0×292.1 Drukowanie adresu odbiorcy na gotowej kopercie. Create and print a single envelope - Office A7 5¼×7¼ 133.4×184.2 C7/C6 81 × 162 мм A5, сложенный втрое Create and print a single envelope Формат Размеры Подходит для формата бумаги C6/C5 114 × 229 мм A4, сложенный втрое C6 114 × 162 A6 (A4 dobrado 2 vezes) DL 110 × 220 1/3 A4 Существует также немецкий стандарт DIN 678, определяющий подобный набор форматов. International standard ISO 269 defines several standard envelope sizes, which are designed for use with ISO 216 standard paper sizes: Nadawca i odbiorca. print address on envelope online free C3 324×458 12.8x18 A3 W USA istnieje wiele różnych rozmiarów kopert. Trzeba pamiętać, że nazwy kopert w USA nie odnoszą się do formatu arkusza. Np. koperta oznaczona A2 ma zupełnie inny rozmiar niż arkusz A2 według normy formatu arkusza ISO 216. Format Dimensions (HxW mm) Dimensions (in) Suitable for content format No.6¾ 3⅝×6½ 92.1×165.1 B6 125 × 176 C6 A6 4 3/4 × 6 1/2 119.7 × 163.8 137% B5 176 × 250 C5 E4 280 × 400 мм B4 A2 4⅜×5¾ 111.1×146.1 The designations such as "A2" do not correspond to ISO paper sizes. (Often, North American paper jobbers and printers will insert a hyphen to distinguish from ISO sizes, thus: A-2.) На территории Российской Федерации используется ГОСТ Р 51506-99, принятый 23 декабря 1999 года.[2] Этот стандарт опирается на ISO 269-85 в части размеров и определяет следующие типы конвертов: Międzynarodowe standardy rozmiarów No.10 4" 1/8 × 9" 1/2 B6 125 × 176 C6 C6/C5 114 × 229 1/3 A4 B4 250 × 353 C4 A9 5¾×8¾ 146.1×222.3 Drukuj dane na kopertach adresowych.">Drukuj dane na kopertach adresowych. addressing an envelope overseas DL/E65 220 × 110 мм A4, сложенный втрое C3 324 × 458 A3 C4 229×324 9.0x12.8 A4 C5 162 × 229 A5 B5 176 × 250 мм C5 C5 162×229 6.4x9 A5 (or A4 folded in half once) No.9 3 7/8 × 8 7/8 98.5 × 225.5 229% Adresowanie kopert online. Addressing Online DL 110 × 220 1/3 A4 Стандарт ISO 269 определяет несколько стандартных конвертов, предназначенных для вкладывания в них бумаги форматов, определённых в ISO 216[1]: There are dozens of sizes of envelopes available. A norma ISO 269, correspondente à alemã DIN 678, define as seguintes dimensões para envelopes: Format koperty Rozmiar (mm) Dostosowane do formatu arkusza C7/C6 81x162 1/3 A5 Printing address on letters and envelopes online, Letter Generator Drukowanie adresów na kopertach w internecie. Przez internet. Rozmiary kopert w USA formato dimensão (mm) adequado para o formato Wydrukuj adres na kopercie. ">Wydrukuj adres na kopercie. C4 229 × 324 A4 print address on envelope online free B4 250 × 353 C4 A8 5½×8⅛ 139.7×206.4 C6/C5 114 × 229 1/3 A4 envelope printing online free software C7/C6 81x162 3.19x6.4 1/3 A5 C6 114 × 162 A6 Drukowanie adresu na kopercie online. A2 4 3/8 × 5 3/4 110.3 × 144.9 131% Международный стандарт formato dimensão (Polegada) B4 250×353 9.8x13.9 C4 E4 280 × 400 B4 C7/C6 81x162 1/3 A5 Format Dimensions (in) Dimensions (mm) Ratio C5 162 мм 229 мм B6 125×176 4.9x6.9 C6 A6 4¾×6½ 120.7×165.1 C6 114 × 162 мм A6 (или A4, сложенный вчетверо) C5 162 × 229 мм A5 E4 280 × 400 B4 Российский стандарт The German standard DIN 678 defines a similar list of envelope formats. No.12 4¾×11 120.7×279.4 DL/E65 110 мм 220 мм «Европейский» формат C4 229 мм 324 мм design envelope online free Przykładowe rozmiary: Sizes No.9 3⅞×8⅞ 98.4×225.4 North American sizes No.11 4½×10⅜ 114.3×263.5 A2 4" 3/8 × 5" 3/4 Formatos norte-americanos how to address envelopes Nadruk adresu na kopercie - Nadrukuj adres wysyłkowy na kopercie">Nadruk adresu na kopercie - Nadrukuj adres wysyłkowy na kopercie DL 110×220 4.33x8.66 1/3 A4 No.8 3 5/8 × 6 1/2 92.1 × 165.1 179% envelope maker online free Формат Высота Ширина Примечание address envelope online C6 114×162 4.5x6.4 A6 (or A4 folded in half twice) C3 324 × 458 A3 A7 5" 1/4 × 7" 1/4 B4 250 мм 353 мм No.7¾ (Monarch) 3⅞×7½ 98.4×190.5 C6 114 мм 162 мм В СССР был основным форматом Niemiecka norma DIN 678 definiuje podobną listę formatów kopert. Norma ISO 269:1985 została wycofana w roku 2009, polska edycja PN-ISO 269:2000 obowiązywała do roku 2014[1]. Norma międzynarodowa ISO 269 definiuje kilka standardów rozmiarów kopert. Wymiary kopert są dostosowane do normy formatów arkusza ISO 216. A7 5 1/4 × 7 1/4 132.3 × 182.7 138% C4 229 × 324 мм A4 No.10 4 1/8 × 9 1/2 104.0 × 239.4 230% C3 324 × 458 мм A3 Drukowanie kopert. E4 280×400 11x15.75 B4 C7 81x114 3.2x4.5 A7 (or A6 folded in half) C6/C5 114×229 4.5x9 1/3 A4 A10 6×9½ 152.4×241.3 No.10 4⅛×9½ 104.8×241.3 A6 4" 3/4x6" 1/2 International standard sizes B4 250 × 353 мм C4 B6 125 × 176 мм C6 B5 176 × 250 C5