Drukowanie adresu na kopercie online

PL

Rodzaj koperty:
1.
2.
3.
4.
5.


Drukowanie adresu na kopercie online

Nadawca:Odbiorca:Lista nadawców:
Lista adresatów:

                                                  
Zobacz jak wyłączyć nagłówek i stopkę: (see here) * Zobacz jak drukować od razu więcej kopert: (see here)
Start :: Kontakt

C6 114 × 162 A6 (A4 dobrado 2 vezes) envelope printing online free software address envelope online C6/C5 114 × 229 1/3 A4 B6 125 × 176 C6 B5 176 × 250 C5 C6/C5 114 × 229 мм A4, сложенный втрое print address on envelope online free DL 110 × 220 1/3 A4 C7/C6 81x162 1/3 A5 No.6¾ 3⅝×6½ 92.1×165.1 No.10 4" 1/8 × 9" 1/2 Format Dimensions (in) Dimensions (mm) Ratio C3 324×458 12.8x18 A3 formato dimensão (mm) adequado para o formato Nadawca i odbiorca. print address on envelope online free B5 176 × 250 мм C5 C4 229×324 9.0x12.8 A4 На территории Российской Федерации используется ГОСТ Р 51506-99, принятый 23 декабря 1999 года.[2] Этот стандарт опирается на ISO 269-85 в части размеров и определяет следующие типы конвертов: Format Rozmiar (cale) Rozmiar (mm) Współczynnik Create and print a single envelope - Office A6 4 3/4 × 6 1/2 119.7 × 163.8 137% A6 4¾×6½ 120.7×165.1 Rozmiary kopert w USA Формат Высота Ширина Примечание C4 229 × 324 A4 No.11 4½×10⅜ 114.3×263.5 A7 5" 1/4 × 7" 1/4 B6 125 × 176 C6 C6 114×162 4.5x6.4 A6 (or A4 folded in half twice) B4 250 × 353 C4 Стандарт ISO 269 определяет несколько стандартных конвертов, предназначенных для вкладывания в них бумаги форматов, определённых в ISO 216[1]: Международный стандарт B6 125 × 176 мм C6 C6 114 × 162 мм A6 (или A4, сложенный вчетверо) C6 114 × 162 A6 The designations such as "A2" do not correspond to ISO paper sizes. (Often, North American paper jobbers and printers will insert a hyphen to distinguish from ISO sizes, thus: A-2.) C5 162 × 229 мм A5 A6 4" 3/4x6" 1/2 B6 125×176 4.9x6.9 C6 addressing an envelope overseas C4 229 × 324 мм A4 C5 162 × 229 A5 (A4 dobrado 1 vez) A2 4⅜×5¾ 111.1×146.1 B5 176 × 250 C5 DL/E65 110 мм 220 мм «Европейский» формат Существует также немецкий стандарт DIN 678, определяющий подобный набор форматов. C5 162 мм 229 мм A8 5½×8⅛ 139.7×206.4 Drukowanie adresu odbiorcy na gotowej kopercie. Sizes Norma międzynarodowa ISO 269 definiuje kilka standardów rozmiarów kopert. Wymiary kopert są dostosowane do normy formatów arkusza ISO 216. International standard sizes C5 162 × 229 A5 C3 324 × 458 A3 The German standard DIN 678 defines a similar list of envelope formats. Российский стандарт No.9 3 7/8 × 8 7/8 98.5 × 225.5 229% B5 176×250 6.9x9.8 C5 B4 250 × 353 мм C4 No.10 4⅛×9½ 104.8×241.3 Niemiecka norma DIN 678 definiuje podobną listę formatów kopert. Norma ISO 269:1985 została wycofana w roku 2009, polska edycja PN-ISO 269:2000 obowiązywała do roku 2014[1]. C7/C6 81x162 3.19x6.4 1/3 A5 DL 110 × 220 1/3 A4 A10 6×9½ 152.4×241.3 Wydrukuj adres na kopercie. ">Wydrukuj adres na kopercie. North American sizes A norma ISO 269, correspondente à alemã DIN 678, define as seguintes dimensões para envelopes: C7 81x114 3.2x4.5 A7 (or A6 folded in half) Przykładowe rozmiary: No.10 4 1/8 × 9 1/2 104.0 × 239.4 230% Формат Размеры Подходит для формата бумаги C7/C6 81x162 1/3 A5 A2 4" 3/8 × 5" 3/4 Drukowanie adresów na kopertach w internecie. Przez internet. B4 250 × 353 C4 C7/C6 81 × 162 мм A5, сложенный втрое DL/E65 220 × 110 мм A4, сложенный втрое A7 5 1/4 × 7 1/4 132.3 × 182.7 138% W USA istnieje wiele różnych rozmiarów kopert. Trzeba pamiętać, że nazwy kopert w USA nie odnoszą się do formatu arkusza. Np. koperta oznaczona A2 ma zupełnie inny rozmiar niż arkusz A2 według normy formatu arkusza ISO 216. There are dozens of sizes of envelopes available. Formatos norte-americanos Nadruk adresu na kopercie - Nadrukuj adres wysyłkowy na kopercie">Nadruk adresu na kopercie - Nadrukuj adres wysyłkowy na kopercie Międzynarodowe standardy rozmiarów C6 114 мм 162 мм В СССР был основным форматом Format koperty Rozmiar (mm) Dostosowane do formatu arkusza Create and print a single envelope B4 250×353 9.8x13.9 C4 A9 5¾×8¾ 146.1×222.3 DL 110×220 4.33x8.66 1/3 A4 No.14 5×11½ 127.0×292.1 No.12 4¾×11 120.7×279.4 No.8 3 5/8 × 6 1/2 92.1 × 165.1 179% envelope maker online free No.7¾ (Monarch) 3⅞×7½ 98.4×190.5 Format Dimensions (HxW mm) Dimensions (in) Suitable for content format Printing address on letters and envelopes online, Letter Generator C3 324 × 458 A3 how to address envelopes B4 250 мм 353 мм C6/C5 114 × 229 1/3 A4 No.9 3⅞×8⅞ 98.4×225.4 formato dimensão (Polegada) E4 280 × 400 B4 E4 280×400 11x15.75 B4 design envelope online free Adresowanie kopert online. Addressing Online Drukowanie kopert. A7 5¼×7¼ 133.4×184.2 E4 280 × 400 B4 C5 162×229 6.4x9 A5 (or A4 folded in half once) A2 4 3/8 × 5 3/4 110.3 × 144.9 131% C4 229 мм 324 мм C6/C5 114×229 4.5x9 1/3 A4 Drukuj dane na kopertach adresowych.">Drukuj dane na kopertach adresowych. E4 280 × 400 мм B4 International standard ISO 269 defines several standard envelope sizes, which are designed for use with ISO 216 standard paper sizes: C4 229 × 324 A4 C3 324 × 458 мм A3 Drukowanie adresu na kopercie online.