അതു എന്തു ഭാഷ

...
::
Нелегко решать, что правильно, а что нет, но приходится это делать.
Esto costará 30 €.
今日は6月18日で、ムーリエルの誕生日です!
Току-що микрофонът ми спря, не знам защо.
Je gagne 100€ par jour.
Hôm nay là ngày 18 tháng sáu, và cũng là ngày sinh nhật của Muiriel!
به امتحانش می‏ارزه.
Mật mã là "Muiriel".
Then there is a problem...
何も変わらない。
.................
zein_hizkuntzatan_dago? nə_dilidir? Online_Language_Detector online_Language_detection അതു_എന്തു_ഭാഷ? Jaki_to_jest_język? וואָס_שפּראַך_איז_עס? به_چه_زبانی_است؟ What_language_is_that foreign_language_detection_-_Detect_Language bahasa_apa_itu? detect_language_online naon_basa_téh_nya? detect_language_of_website რა_ენაზე_არის_ეს? ποια_γλώσσα_είναι; на_якім_гэта_мове? Online_language_detection u_qaysi_tilda_bo'ladi? ki_lang_li_ye?