Online language detection

...
::
Megteszek mindent, hogy ne zavarjalak a tanulásban.
だから何?
Не беспокойся.
到了最后,大家一定要靠自己学习。
Ano ito?
Tu devrais dormir.
Hôm nay là ngày 18 tháng sáu, và cũng là ngày sinh nhật của Muiriel!
Me tengo que ir a la cama.
Cái này xẽ không bao giờ chấm giứt.
De flesta tycker att jag är galen.
See also:
Words starting from T letter
Words starting from TY
...................
Native_document_metadata_support What_language_is_that Language_optimised_clustering,_extraction_and_conversion Online_language_detection Identification_of_the_primary_language language_detection auto_detect_language_online Tagging,_annotating_and_coding_foreign_terms_and_phrases solr_language_detection detect_language_of_browser Online_Language_Detector detect_language_of_text Turn_on_automatic_language_options_-_Office_Support Language_Identification What_language_is_it Information_on_the_language_identifier language_detector_-_google Language_optimised_text_queries_and_searches Detect_language_free Language_Detector