What language is it:Ha nagy leszek, király akarok lenni.

hungarian (hu) 100%
polish (pl) 33%
minnan (zh.min.nan) 16%
waray-waray (war) 16%
vietnamese (vi) 16%
tahitian (ty) 16%
tsonga (ts) 16%
turkish (tr) 16%
tonga (tonga islands) (to) 16%
swedish (sv) 16%
serbian (sr) 16%
...
::
Bạn nên đi ngủ đi.
모르겠어요.
시간 있는지 잘 모르겠어요.
Essayons !
mi cliva
আমরা একবার চেষ্টা করেই দেখি!
Hôm nay là ngày 18 tháng sáu, và cũng là ngày sinh nhật của Muiriel!
すぐに戻ります。
Era um coelho mau.
Proviamo a fare qualcosa!
See also:
Words starting from H letter
Words starting from HA
...................
detect_language_online language_detector_-_google detect_language_of_browser detect_language_of_website Tagging,_annotating_and_coding_foreign_terms_and_phrases language_detection_php google_language_detection Native_document_metadata_support What_language_is_that Language_Identification What_language_is_this Auto-Detect_Language_-_How_to?_QuestionPro_Online Identification_of_the_primary_language foreign_language_detection_-_Detect_Language auto_detect_language_online Language_optimised_text_queries_and_searches solr_language_detection detect_language_of_text What_language_is_it Information_on_the_language_identifier