dēls
sirds
garie
degoša
mati
polisler
kuri
prāti
lazdas
zaļie
lieta
sarkans
pūķis
yazlar
rats
avenes
kuilis
datīvs
bīstams
tas
teicis
gaļas
cers
sali
prāti
nakts
sēkla
draugi
ozols
akmeņi
http://Aztekium.pl/locijums

LV

Skloňování podstatných jmen v lotyštině

Online users

5
 4
 1
           

         
Vyzkoušejte něco nového!
Jazyk:

Upozornění! Program ve výstavbě!
Některá slova mohou být ohýbán správně!
Teach me Spanish