pāreji
karogs
katete
baltas
mūki
darbs
vergs
arıcılar
sonbahar
šelfs
skola
mūks
burunlar
brāļi
plānas
tāsis
kazene
mēle
kāts
ēdošas
sausās
zaļa
ģintis
teikusi
altāri
kaz
stari
miga
brāļi
upenes
http://Aztekium.pl/locijums

LV

Skloňování podstatných jmen v lotyštině
Online users

3
 3
           

       
Vyzkoušejte něco nového!
Jazyk:

Upozornění! Program ve výstavbě!
Některá slova mohou být ohýbán správně!
Ile jest 1 x 2