gerundiji
haubices
teicošās
Lietuva
vikivārdnīca
Tallina
emisija
kāposti
jaunvārdi
Angilija
bumbieres
vācieši
trikotāžas
nabagi
baltie
ekvinokcijas
kalifāti
jaunvārdi
mācījušie
sniegpulkstenis
burkāni
kaķenes
mācījušais
saredzoši
stiprās
īpašvārds
sidrabs
sakošās
kalifi
apaugļojušas
http://Aztekium.pl/locijums

LV

Skloňování podstatných jmen v lotyštině

Online users

7
 5
 2
           

       
Vyzkoušejte něco nového!
Jazyk:

Upozornění! Program ve výstavbě!
Některá slova mohou být ohýbán správně!
Ralph W. Emerson Grabad esto en vuestro corazón cada día es...