kļūstošā
subkultūra
ekvinokcijas
zilenes
vīrietis
burkāns
homoseksuāla
nepārejošās
virsteikums
augusti
skrienošie
vēderi
Beļģija
nolaišana
deklinācija
intransitīvas
amorfais
ievainojumi
mācījusi
sausie
septembris
saulstāvji
labdūšas
veģetārā
Horvātija
meliorācija
homoseksuālā
izteicējs
vīkendi
vientieši
http://Aztekium.pl/locijums

LV

Declination in the Latvian language onlineNote! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Co oznacza rozszerzenie .dpf ?