divriteņi
sirsenis
lasījusi
dialekts
kosmonauti
redzējusi
perfektais
dzīvojušie
homoseksuāli
skrējusī
ķieģeļi
rudeņi
velēnas
pasaules
dzirkles
Kazahstāna
bumbiere
granātābols
teikusī
Salvadora
ananasi
partizāni
Ziemeļkoreja
tēvoči
kolektīvas
pienene
apaugļojusī
dzīvesveidi
supletīvisms
jeničeri
http://Aztekium.pl/locijums

LV

Declination in the Latvian language onlineNote! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Gdzie się urodził Władysław Steblik ?