papildinātāji
dzīvnieki
sakņaugs
pārejie
pakojušās
transitīvie
endoparazīts
zvaigzne
Portugāle
puķainā
ābelīte
pieskares
staignā
Salvadora
sarkanais
saredzošās
policija
dzīvojuši
hidroelektrostacijas
sēklinieki
skalbes
paredzējusī
redzošās
plaknes
Latvija
teiciens
paredzējušais
deklinācijas
kļuvušās
mušmire
http://Aztekium.pl/locijums

LV

Deklinacija na latvijskom jeziku online

Online users

2
 2
           

     
Isprobajte nešto novo!
Jezik:

Napomena! Program u izradi!
Neke riječi mogu biti ispravno inflected!
Odmień przez przypadki rzeczownik Florek ?