Alžīrija
skrējušas
degošais
homoseksuālās
mēstules
pasakas
kāstuves
Portugāle
skrienošais
kartupelis
dienests
izredzoši
punkti
artērijas
Bolīvija
krustbērni
strimala
endoparazīti
bīstami
mikrobioloģija
teicošas
draudzības
dzīvojoši
septembris
nedziļie
saiņojošās
ievainojumi
haubices
skrējušais
burkāns
http://Aztekium.pl/locijums

LV

Odmiana przez przypadki w języku łotewskim onlineUwaga! Program w trakcie konstrukcji!
Niektóre wyrazy mogą być odmieniane nieprawidłowo!
Teach me Icelandic