plata
plūme
stipri
emuārs
seja
ārija
upes
ausmas
garais
pūķis
poza
koyunlar
takas
zāle
süngü
Rīga
kar
sarkana
smaids
datīvs
jaunais
blogi
rati
ritulis
veļi
agrā
talka
kļuvusi
nora
asmens
http://Aztekium.pl/locijums

LV

Склонение на латышском языке онлайн

Online users

3
 1
 1
 1
           

       
Новые функции
Язык:

Внимание! Программа строится!
Некоторые слова могут быть склоняется правильно!
How to say gluey in Latvian?