nami
jods
zirņi
draugi
iesals
nagi
auss
cirsļi
balss
mētra
akmeņi
teicis
Kanāda
sēkla
mieles
zaļais
Annas
deltas
soma
dzimtes
tārps
mieti
saltā
akmens
zupa
brūces
tēvocis
nāss
teātris
āpsis
http://Aztekium.pl/locijums

LV

Склонение на латышском языке онлайн

Online users

4
 2
 1
 1
           

         
Новые функции
Язык:

Внимание! Программа строится!
Некоторые слова могут быть склоняется правильно!
wie das Wetter in Dietmanns, Niederösterreich ?