garie
šaura
sēnes
lāses
pīķi
stīga
lasoša
jāņoga
vaļa
biedrs
sukas
zari
sapņi
Vācija
zelti
kar
zirņi
tējas
Ķīna
kakls
Čehija
islāmi
kurši
gejs
maiji
pīķi
žirnis
zilonis
burunlar
ķivulis
http://Aztekium.pl/locijums

LV

Склонение на латышском языке онлайн

Online users

2
 2
           

         
Новые функции
Язык:

Внимание! Программа строится!
Некоторые слова могут быть склоняется правильно!
Która jest godzina na Wyspie Wake?