kapļi
augi
rikas
ēdošs
amorfā
sula
ballar
kalvis
gunis
lazdas
kaķi
arbūzi
logi
sakoši
kilsə
ogas
mācošas
lapa
kāts
vasara
Ingas
bite
emuārs
šelfi
rīkste
barış
asmens
burunlar
kursis
uts
http://Aztekium.pl/locijums

LV

Deklinácie v lotyšskom jazyku on-lineUpozornenie! Program v rámci výstavbe!
Niektoré slová môžu byť ohýbaný správne!
Zgrubienie wyrazu bar