ragana
sulas
spals
Vikijas
mēs
cilmes
prāti
Angola
šauri
kūlis
tas
brūces
platais
gaļa
ātras
ābeces
mācoši
puķes
stipri
kakli
urķi
Laosa
aitas
mazā
iela
bučas
ieleja
lamas
īsie
bite
http://Aztekium.pl/locijums

LV

Deklinácie v lotyšskom jazyku on-line

Online users

2
 1
 1
           

       
Vyskúšajte niečo nové!
Jazyk:

Upozornenie! Program v rámci výstavbe!
Niektoré slová môžu byť ohýbaný správne!
Planetoida Doroguntsov