Multiplikationstabell till och med hundra (siffror 0-9)
Undervisning i multiplikationstabell till hundra


Undervisning Finger Pyramid Mästare
 

Hur mycket är det 6 × 5 = ?
6 × 5 =

Korrekt


Fel


Menu

Tab

Finger

Pyramid

Mästare
__
Multiplikation

Division

Addition

Subtraktion
__
Lärare

Affisch


Aztekiummultiplikationstabell multiplikationstabellen_övningar_utskrift multiplikationstabellen_skriv_ut multiplikationstabellerna_1-10 multiplikationstabell multiplikationstabelle multiplikationstabellen_spel multiplikationstabellen multiplikationstabellen_övningar_att_skriva_ut