Nauka matematyki online - za darmo
Dzielenie
Mistrz Tabliczki


Dodawanie


Odejmowanie


Mnożenie


Dzielenie
Tabliczka dzielenia do stu (cyfry 0-9)
Tabliczka dzielenia do stu (tylko cyfry 6,7,8,9)
Tabliczka dzielenia do stu (tylko takie same cyfry)
Dzielenie dziesiątek (10..90)
Dzielenie dziesiątek, setek, tysięcy (10..9000)
Mistrz Tabliczki Dzielenia (cyfry: 2 do 9)
Dzielenie do stu (tylko z użyciem cyfry 2)
Dzielenie do stu (tylko z użyciem cyfry 3)
Dzielenie do stu (tylko z użyciem cyfry 4)
Dzielenie do stu (tylko z użyciem cyfry 5)
Dzielenie do stu (tylko z użyciem cyfry 6)
Dzielenie do stu (tylko z użyciem cyfry 7)
Dzielenie do stu (tylko z użyciem cyfry 8)
Dzielenie do stu (tylko z użyciem cyfry 9)
Dzielenie do dziesięciu
Dzielenie do stu (liczby 0 - 99)
Dzielenie do tysiąca (liczby 0 - 999)


Dodawanie i odejmowanie


Mnożenie i dzielenie


Wszystkie rodzaje działań


Nauczyciel


Akcesoria


Menu

Mistrz Tabliczki
Dodawanie
Odejmowanie
Mnożenie
Dzielenie
Dodawanie i odejmowanie
Mnożenie i dzielenie
Wszystkie rodzaje działań
Nauczyciel
Akcesoria

Spróbuj czegoś nowego!

         


nauka_dodawania_i_odejmowania_do_100 Nauka_dodawania_w_zakresie_tysiąca matematyka_szkoła_podstawowa_klasa_5_program Nauka_dzielenia_do_100_online_za_darmo Nauka_dzielenia_dziesiątek_setek_i_tysięcy_online_za_darmo Nauka_dodawania_i_odejmowania_do_6_online_za_darmo Nauka_odejmowania_w_zakresie_tysiąca Dodawanie_i_odejmowanie_do_czterdziestu Mnożenie_i_dzielenie_do_dziesięciu Mnożenie_i_dzielenie nauka_tabliczki_mnożenia_w_zakresie_100 Zawody_w_tabliczce_mnożenia Mnożenie_i_Dzielenie_do_stu Nauka_mnożenia_i_dzielenia_w_zakresie_tysiąca Nauka_dodawania_do_10_online_za_darmo strona_do_nauki_matematyki Nauka_odejmowania_do_6_online_za_darmo Nauka_mnożenia_i_dzielenia pomoce_dydaktyczne_matematyka_szkoła_podstawowa Nauka_dzielenia_pełnych_dziesiątek,_setek_i_tysięcy