Stopnie wojskowe wojsk lądowych Polski - test znajomości


Wojska Lądowe, Wojska Obrony Terytorialnej oraz Wojska Specjalne (z wyłączeniem Jednostki Wojskowej Formoza)
Aztekium.pl
Question 1Wojsko
A)starszy kapral

B)starszy sierżant

C)starszy chorąży sztabowy

D)starszy chorąży

Aztekium.pl
Question 2Wojsko
Aztekium.pl
Question 3Wojsko
Aztekium.pl
Question 4Wojsko
Aztekium.pl
Question 5Wojsko
Aztekium.pl
Question 6Wojsko
Aztekium.pl
Question 7Wojsko
Aztekium.pl
Question 8Wojsko
Aztekium.pl
Question 9Wojsko
Aztekium.pl
Question 10Wojsko
Aztekium.pl
Question 11Wojsko
Aztekium.pl
Question 12Wojsko
Aztekium.pl
Question 13Wojsko
Aztekium.pl
Question 14Wojsko
Aztekium.pl
Question 15Wojsko
Aztekium.pl
Question 16Wojsko
Aztekium.pl
Question 17Wojsko
Aztekium.pl
Question 18Wojsko
Aztekium.pl
Question 19Wojsko
Aztekium.pl
Question 20Wojsko
Aztekium.pl
Question 21Wojsko
Aztekium.pl
Question 22WojskoLink to this test: