Miasta świata – test obrazkowy


W teście należy wybrać jedną odpowiedź, która jest prawidłowa.
Aztekium.pl
Question 1Miasta
A)Nagano

B)Kioto

C)Tokio

Aztekium.pl
Question 2Miasta
Aztekium.pl
Question 3Miasta
Aztekium.pl
Question 4Miasta
Aztekium.pl
Question 5Miasta
Aztekium.pl
Question 6Miasta
Aztekium.pl
Question 7Miasta
Aztekium.pl
Question 8Miasta
Aztekium.pl
Question 9Miasta
Aztekium.pl
Question 10Miasta
Aztekium.pl
Question 11Miasta
Aztekium.pl
Question 12Miasta
Aztekium.pl
Question 13Miasta
Aztekium.pl
Question 14Miasta
Aztekium.pl
Question 15Miasta
Aztekium.pl
Question 16Miasta
Aztekium.pl
Question 17Miasta
Aztekium.pl
Question 18Miasta
Aztekium.pl
Question 19Miasta
Aztekium.pl
Question 20MiastaLink to this test: