Unia Europejska - Test z wiadomości o Europie


W teście należy wybrać jedną odpowiedź, która jest prawidłowa.
Aztekium.pl
Question 1Historia
A)Ermitaż w Sankt Petersburgu

B)Luwr w Paryżu

C)Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud w Londynie

Aztekium.pl
Question 2Historia
Aztekium.pl
Question 3Historia
Aztekium.pl
Question 4Historia
Aztekium.pl
Question 5Historia
Aztekium.pl
Question 6Historia
Aztekium.pl
Question 7Historia
Aztekium.pl
Question 8Historia
Aztekium.pl
Question 9Historia
Aztekium.pl
Question 10Historia
Aztekium.pl
Question 11Historia
Aztekium.pl
Question 12Historia
Aztekium.pl
Question 13Historia
Aztekium.pl
Question 14Historia
Aztekium.pl
Question 15Historia
Aztekium.pl
Question 16Historia
Aztekium.pl
Question 17Historia
Aztekium.pl
Question 18Historia
Aztekium.pl
Question 19Historia
Aztekium.pl
Question 20HistoriaLink to this test: