Odmiana czasownika online


Inne wyrazy:
Odmiana czasownika strażować
Odmiana czasownika zachłystać
Odmiana czasownika rozwolnieć
Odmiana czasownika pokleić
Odmiana czasownika dezorientować
Odmiana czasownika rusztować
Odmiana czasownika wyszarzeć
Odmiana czasownika drużbować
Odmiana czasownika skopiować
Odmiana czasownika szablonować
...................
odmiana_czasownika_sprechen odmiana_czasownika_lesen odmiana_czasownika_przez_osoby odmiana_bezokolicznika odmienianie_czasowników bezokolicznik odmiana_czasownika odmiana_czasownika_fahren odmiana_czasownika_essen odmiana_czasownika_haben odmiana_czasownika_sein odmienianie_czasownika odmiana_bezokolicznika_przez_osoby odmiana_przez_osoby_czasownika odmiana_przez_osoby odmiana_bezokolicznika_niemiecki odmiana_czasownika_werden odmiana_czasownika_niemiecki