Odmiana czasownika online


Inne wyrazy:
Odmiana czasownika zburczeć
Odmiana czasownika wysadzić
Odmiana czasownika zaczerniać
Odmiana czasownika przyfarbowywać
Odmiana czasownika ubiegać
Odmiana czasownika sprzedać
Odmiana czasownika poopalać
Odmiana czasownika zreparować
Odmiana czasownika skomenderować
Odmiana czasownika szczepać
...................
odmiana_czasownika odmiana_bezokolicznika_przez_osoby odmiana_bezokolicznika bezokolicznik odmiana_przez_osoby_czasownika odmiana_czasownika_przez_osoby odmiana_czasownika_essen odmiana_czasownika_sprechen odmiana_czasownika_haben odmiana_bezokolicznika_niemiecki odmiana_czasownika_fahren odmiana_czasownika_lesen odmiana_przez_osoby odmiana_czasownika_sein odmiana_czasownika_werden odmiana_czasownika_niemiecki odmienianie_czasowników odmienianie_czasownika