Odmiana czasownika online


Inne wyrazy:
Odmiana czasownika wsłuchać
Odmiana czasownika odtykać
Odmiana czasownika dudkować
Odmiana czasownika odklepywać
Odmiana czasownika zaszachować
Odmiana czasownika wpracowywać
Odmiana czasownika rozdąć
Odmiana czasownika deportować
Odmiana czasownika upozorować
Odmiana czasownika dmuchać
...................
odmiana_czasownika_przez_osoby odmiana_bezokolicznika odmiana_czasownika_werden odmiana_przez_osoby odmiana_czasownika odmiana_bezokolicznika_przez_osoby odmiana_czasownika_sprechen odmiana_czasownika_niemiecki odmienianie_czasownika odmiana_czasownika_lesen bezokolicznik odmiana_bezokolicznika_niemiecki odmiana_czasownika_fahren odmiana_czasownika_sein odmiana_czasownika_essen odmiana_przez_osoby_czasownika odmiana_czasownika_haben odmienianie_czasowników