odmiana czasownika


Inne wyrazy:
Odmiana czasownika fertnąć
Odmiana czasownika rżnąć
Odmiana czasownika dotańcowywać
Odmiana czasownika wypłodzić
Odmiana czasownika poskrzyć
Odmiana czasownika wyreżyserować
Odmiana czasownika przymaszerować
Odmiana czasownika naświetlić
Odmiana czasownika zaklajstrować
Odmiana czasownika narwać
...................
odmiana_czasownika_sein bezokolicznik odmiana_czasownika_niemiecki odmiana_czasownika_essen odmiana_czasownika_przez_osoby odmiana_czasownika_haben odmiana_bezokolicznika odmiana_przez_osoby odmiana_bezokolicznika_przez_osoby odmiana_czasownika odmiana_czasownika_lesen odmiana_czasownika_fahren odmiana_czasownika_sprechen odmiana_przez_osoby_czasownika odmienianie_czasowników odmiana_czasownika_werden odmiana_bezokolicznika_niemiecki odmienianie_czasownika