odmiana czasownika niemiecki


Inne wyrazy:
Odmiana czasownika zamanipulować
Odmiana czasownika zhackować
Odmiana czasownika namurmuszyć
Odmiana czasownika osierocić
Odmiana czasownika przemleć
Odmiana czasownika przeżuć
Odmiana czasownika anielić
Odmiana czasownika równouprawnić
Odmiana czasownika kosterować
Odmiana czasownika rozmiękać
...................
odmiana_bezokolicznika_niemiecki odmiana_czasownika_sprechen odmiana_czasownika_haben odmiana_bezokolicznika_przez_osoby odmienianie_czasowników odmiana_czasownika_essen odmiana_przez_osoby_czasownika odmiana_czasownika_sein odmiana_bezokolicznika odmiana_czasownika odmienianie_czasownika bezokolicznik odmiana_czasownika_przez_osoby odmiana_czasownika_niemiecki odmiana_czasownika_werden odmiana_czasownika_lesen odmiana_przez_osoby odmiana_czasownika_fahren