odmiana czasownika przez osoby


Inne wyrazy:
Odmiana czasownika dorożkować
Odmiana czasownika zobowiązać
Odmiana czasownika wyskakiwać
Odmiana czasownika lamelować
Odmiana czasownika anarchizować
Odmiana czasownika rozszczekiwać
Odmiana czasownika zlepnąć
Odmiana czasownika udołać
Odmiana czasownika kłócić się
Odmiana czasownika napromieniać
...................
odmiana_przez_osoby_czasownika odmiana_przez_osoby odmiana_czasownika_sprechen odmiana_czasownika odmiana_czasownika_fahren odmiana_bezokolicznika_niemiecki bezokolicznik odmiana_czasownika_niemiecki odmiana_czasownika_werden odmiana_czasownika_przez_osoby odmiana_czasownika_haben odmiana_czasownika_lesen odmienianie_czasowników odmiana_czasownika_sein odmiana_czasownika_essen odmiana_bezokolicznika_przez_osoby odmiana_bezokolicznika odmienianie_czasownika