odmiana czasownika sein


Inne wyrazy:
Odmiana czasownika zesłowacyzować
Odmiana czasownika asekurować
Odmiana czasownika rozkolportować
Odmiana czasownika świecczeć
Odmiana czasownika nogować
Odmiana czasownika krzepnąć
Odmiana czasownika pokiereszować
Odmiana czasownika dementować
Odmiana czasownika dogorzeć
Odmiana czasownika ćwichnąć
...................
odmiana_czasownika odmiana_bezokolicznika odmiana_czasownika_haben odmiana_bezokolicznika_przez_osoby odmienianie_czasowników odmiana_czasownika_sprechen odmiana_czasownika_sein odmiana_czasownika_essen odmiana_przez_osoby odmiana_przez_osoby_czasownika odmienianie_czasownika odmiana_czasownika_fahren odmiana_bezokolicznika_niemiecki odmiana_czasownika_przez_osoby odmiana_czasownika_niemiecki bezokolicznik odmiana_czasownika_lesen odmiana_czasownika_werden