odmiana czasownika werden


Inne wyrazy:
Odmiana czasownika skusić
Odmiana czasownika uorderzyć
Odmiana czasownika orać
Odmiana czasownika przetracić
Odmiana czasownika stawać
Odmiana czasownika poharcować
Odmiana czasownika obłamać
Odmiana czasownika nachlewać
Odmiana czasownika nawilgotnić
Odmiana czasownika wyświdrowywać
...................
odmiana_czasownika_przez_osoby odmiana_czasownika_werden bezokolicznik odmienianie_czasownika odmiana_przez_osoby odmiana_czasownika_lesen odmienianie_czasowników odmiana_bezokolicznika_niemiecki odmiana_bezokolicznika odmiana_czasownika odmiana_bezokolicznika_przez_osoby odmiana_czasownika_niemiecki odmiana_czasownika_haben odmiana_czasownika_fahren odmiana_przez_osoby_czasownika odmiana_czasownika_essen odmiana_czasownika_sprechen odmiana_czasownika_sein