odmiana przez osoby


Inne wyrazy:
Odmiana czasownika herbować
Odmiana czasownika wgarnąć
Odmiana czasownika odpaść
Odmiana czasownika wywiewać
Odmiana czasownika przyklejać
Odmiana czasownika przysznurowywać
Odmiana czasownika doszlifowywać
Odmiana czasownika pozajmować
Odmiana czasownika dokazować
Odmiana czasownika wyszumować
...................
odmiana_bezokolicznika_niemiecki odmienianie_czasowników odmiana_przez_osoby_czasownika odmiana_czasownika_lesen odmiana_bezokolicznika_przez_osoby odmiana_czasownika_sein odmiana_czasownika_essen bezokolicznik odmienianie_czasownika odmiana_przez_osoby odmiana_czasownika_werden odmiana_czasownika_niemiecki odmiana_czasownika_haben odmiana_czasownika_fahren odmiana_bezokolicznika odmiana_czasownika_przez_osoby odmiana_czasownika odmiana_czasownika_sprechen