odmienianie czasowników


Inne wyrazy:
Odmiana czasownika pojeździć
Odmiana czasownika uliberiować
Odmiana czasownika spokrewniać
Odmiana czasownika naprzeklinać
Odmiana czasownika wymijać
Odmiana czasownika rozsypać
Odmiana czasownika żyć
Odmiana czasownika urwać
Odmiana czasownika podjechać
Odmiana czasownika zbobrować
...................
odmiana_czasownika_werden odmienianie_czasownika odmiana_czasownika_lesen bezokolicznik odmiana_czasownika_essen odmiana_czasownika odmiana_czasownika_haben odmiana_czasownika_fahren odmiana_bezokolicznika odmiana_czasownika_sein odmiana_przez_osoby odmienianie_czasowników odmiana_czasownika_niemiecki odmiana_bezokolicznika_niemiecki odmiana_czasownika_sprechen odmiana_czasownika_przez_osoby odmiana_przez_osoby_czasownika odmiana_bezokolicznika_przez_osoby