odmienianie czasownika


Inne wyrazy:
Odmiana czasownika flanować
Odmiana czasownika podporządkować
Odmiana czasownika forsztelować
Odmiana czasownika zdenacjonalizować
Odmiana czasownika powywiercać
Odmiana czasownika nadczerpać
Odmiana czasownika wśrubować
Odmiana czasownika przekopcić
Odmiana czasownika rozwłókniać
Odmiana czasownika szczęknąć
...................
odmiana_przez_osoby odmiana_bezokolicznika odmienianie_czasownika odmiana_czasownika_przez_osoby odmiana_przez_osoby_czasownika bezokolicznik odmiana_czasownika_fahren odmiana_bezokolicznika_przez_osoby odmiana_czasownika_sein odmiana_czasownika_werden odmiana_czasownika_lesen odmiana_czasownika_sprechen odmiana_czasownika_essen odmiana_czasownika_niemiecki odmiana_czasownika odmienianie_czasowników odmiana_bezokolicznika_niemiecki odmiana_czasownika_haben