Odmiana czasownika online


Inne wyrazy:
Odmiana czasownika odmazywać
Odmiana czasownika uczesać
Odmiana czasownika odwrócić
Odmiana czasownika besemerować
Odmiana czasownika odhukiwać
Odmiana czasownika uradykalnić
Odmiana czasownika szkółkować
Odmiana czasownika znegocjować
Odmiana czasownika interpelować
Odmiana czasownika arabizować
...................
odmiana_czasownika_przez_osoby bezokolicznik odmiana_przez_osoby odmiana_czasownika_fahren odmiana_czasownika odmiana_czasownika_lesen odmienianie_czasownika odmiana_bezokolicznika_niemiecki odmiana_czasownika_sprechen odmiana_przez_osoby_czasownika odmiana_czasownika_werden odmiana_czasownika_niemiecki odmiana_czasownika_haben odmiana_bezokolicznika odmiana_czasownika_sein odmiana_czasownika_essen odmienianie_czasowników odmiana_bezokolicznika_przez_osoby