Odmiana czasownika matować

Odmiana wyrazu matować

Odmiana czasownika matować
Czas:Liczba:Osoba:
Czas
przeszły
Liczba
pojedyncza
Jawczoraj: matowałemmatowałammatowałom
Tywczoraj: matowałeśmatowałaśmatowałoś
On/Ona/Onowczoraj: matowałmatowałamatowało
Liczba
mnoga
Mywczoraj: matowaliśmymatowałyśmy-
Wywczoraj: matowaliściematowałyście
Oni/Onewczoraj: matowalimatowały
Czas
teraźniejszy
Liczba
pojedyncza
Jateraz: matuję
Tyteraz: matujesz
On/Ona/Onoteraz: matuje
Liczba
mnoga
Myteraz: matujemy
Wyteraz: matujecie
Oni/Oneteraz: matują
Czas
przyszły
Liczba
pojedyncza
Jajutro: będę matowałbędę matowała[będę matowało]
Tyjutro:  będziesz matowałbędziesz matowała będziesz matowało
On/Ona/Onojutro: będzie matowałbędzie matowałabędzie matowało
Liczba
mnoga
Myjutro: będziemy matowalibędziemy matowały[będziemy matowały]
Wyjutro: będziecie matowalibędziecie matowały
Oni/Onejutro: będą matowalibędą matowały

Kopiuj link:
Inne wyrazy:
Odmiana czasownika kasować
Odmiana czasownika zsuwać
Odmiana czasownika podchlebiać
Odmiana czasownika poodwodzić
Odmiana czasownika wysłodzić
Odmiana czasownika zacieniać
Odmiana czasownika wylawirować
Odmiana czasownika spajać
Odmiana czasownika powypłaszać
Odmiana czasownika wywinąć
Zobacz również:
Tłumaczenie wyrazu matować
Synonimy wyrazu matować
Rymy do wyrazu matować
Słowa na M
Słowa zaczynające się na MA
...................
odmiana_bezokolicznika_przez_osoby odmiana_czasownika_fahren odmiana_przez_osoby bezokolicznik odmienianie_czasownika odmiana_czasownika_sprechen odmiana_czasownika_essen odmiana_czasownika_werden odmiana_czasownika_niemiecki odmiana_czasownika_przez_osoby odmiana_czasownika_lesen odmiana_przez_osoby_czasownika odmiana_czasownika_sein odmienianie_czasowników odmiana_czasownika odmiana_czasownika_haben odmiana_bezokolicznika_niemiecki odmiana_bezokolicznika