Odmiana czasownika nieść

Odmiana wyrazu nieść

Odmiana czasownika nieść
Czas:Liczba:Osoba:
Czas
przeszły
Liczba
pojedyncza
Jawczoraj: niosłemniosłamniosłom
Tywczoraj: niosłeśniosłaśniosłoś
On/Ona/Onowczoraj: niósłniosłaniosło
Liczba
mnoga
Mywczoraj: niośliśmyniosłyśmy-
Wywczoraj: nieśliścieniosłyście
Oni/Onewczoraj: niośliniosły
Czas
teraźniejszy
Liczba
pojedyncza
Jateraz: niosę
Tyteraz: niesiesz
On/Ona/Onoteraz: niesie
Liczba
mnoga
Myteraz: niesiemy
Wyteraz: niesiecie
Oni/Oneteraz: niosą
Czas
przyszły
Liczba
pojedyncza
Jajutro: będę niósłbędę niosła[będę niosło]
Tyjutro:  będziesz niósłbędziesz niosła będziesz niosło
On/Ona/Onojutro: będzie niósłbędzie niosłabędzie niosło
Liczba
mnoga
Myjutro: będziemy nioślibędziemy niosły[będziemy niosły]
Wyjutro: będziecie nioślibędziecie niosły
Oni/Onejutro: będą nioślibędą niosły

Kopiuj link:
Inne wyrazy:
Odmiana czasownika zanieczyszczać
Odmiana czasownika drgnąć
Odmiana czasownika dorabiać
Odmiana czasownika osłabieć
Odmiana czasownika porysować
Odmiana czasownika kłosieć
Odmiana czasownika spolować
Odmiana czasownika utanecznić
Odmiana czasownika współtowarzyszyć
Odmiana czasownika sędzieć
Zobacz również:
Tłumaczenie wyrazu nieść
Synonimy wyrazu nieść
Pochodzenie wyrazu nieść
Rymy do wyrazu nieść
Słowa na literę N
Wyrazy na NI
...................
odmiana_czasownika_essen odmiana_czasownika_werden odmiana_czasownika_przez_osoby odmiana_czasownika_sprechen odmienianie_czasowników odmiana_bezokolicznika_niemiecki bezokolicznik odmiana_czasownika_haben odmiana_czasownika_lesen odmiana_czasownika_fahren odmiana_czasownika_niemiecki odmiana_bezokolicznika odmiana_przez_osoby odmiana_czasownika odmiana_czasownika_sein odmiana_bezokolicznika_przez_osoby odmienianie_czasownika odmiana_przez_osoby_czasownika