Czy warto studiować ochronę środowiska?

Data publikacji: 2020.09.01

Czy warto studiować ochronę środowiska?

Ochrona środowiska to kierunek studiów, który od dawna cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Mimo tego, że nieraz możemy się spotkać z opinią, że nie jest on trudny, to rzeczywistość przedstawia się zupełnie inaczej. Są to studia ambitne oraz interdyscyplinarne. Łączą one w sobie chemię, fizykę, prawo, biologię i nie tylko.


Ochrona środowiska - studia

Ochrona środowiska przygotowuje do pracy w różnych sektorach. Warto zwrócić uwagę na to, że przez lata nauki absolwent poznaje wszelkie aspekty związane ze środowiskiem, a dokładniej z zagrożeniami przyrody. Program jest ułożony w taki sposób, by studenci opanowali zarówno teorię, jak i praktykę. Wiedza przyrodnicza jest łączona z zagadnieniami technicznymi, z zarządzaniem, ekonomią, ale i podstawowymi pojęciami z prawa. W przyszłości istotna jest umiejętność wyciągania właściwych wniosków z różnych obszarów, w taki sposób, by móc wykorzystywać je w praktyce i bezproblemowo realizować czynności zawodowe. Podczas studiów poznaje się szeroko pojęte związane z przyrodą, uczy się rozpoznawać zagrożenia, którym podlega środowisko naturalne. Student staje się biegły w zakresie różnych dziedzin, a wiedzę tę potrafi wykorzystywać w praktyce.

Gdzie można pracować po Ochronie Środowiska?

Ochrona środowiska to dziedzina ściśle związana z ekologią. Tematyka ta jest dzisiaj szczególnie istotna. Co rusz pojawią się nowe pomysły, możliwości, a tym samym perspektywy dla absolwentów tego kierunku stają się szersze. Sektor organizacji pozarządowych, stowarzyszenia, fundacje krajowe i międzynarodowe to zaledwie część możliwości, jakie mają absolwenci Ochrony Środowiska. Osoby z taką interdyscyplinarną wiedzą mogą pracować nie tylko w administracji samorządowej i rządowej, ale również w instytucjach ochrony przyrody, w przemyśle i różnych firmach. Nie bez znaczenia pozostaje tu również kwestia zarobków, która przedstawia się niezwykle korzystnie, zwłaszcza po kilku latach prowadzenia kariery we właściwą stronę. Kończąc Ochronę Środowiska, absolwenci bezproblemowo odnajdą się na rynku pracy i szybko złapią wiatr w żagle.

Ochrona środowiska na WSEiZ

Kierunek studiów Ochrona Środowiska znajduje się w ofertach wielu uczelni zarówno państwowych, jak i prywatnych. Warto przyjrzeć się programowi, na jakim bazuje Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Kładzie on nacisk przede wszystkim na ćwiczenia, które stanowią aż 60% zajęć. Tym samym absolwenci będą odpowiednio przygotowani do pracy w zawodzie i w nowych realiach odnajdą się w krótkim czasie. Ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, projektowe i terenowe odbywają się w doskonale przygotowanych do tego celu laboratoriach. Uczelnia dysponuje m.in. następującymi laboratoriami: biologicznym, botanicznym, mikrobiologicznym, chemicznym, biochemicznym, oczyszczania ścieków, fizycznym, zoologicznym, toksykologicznym, mechaniki płynów, statyki i wytrzymałości materiałów.

  Start    Artykuły    Lista    Kategorie