Ebareeglipärased tegusõnad

Inglise keele ebareeglipäraseid sõnu
Tähtsamate ebareeglipäraste verbide põhivormid.

Infinitiiv
Infinitive

Üldminevik
Past indefinite

Mineviku kesksõna
Past participle

Tähendus
Meaning

Arise

Arose

Arisen

tõusma

Awake

Awoke

Awoke

ärkama

Be

Was/were

Been

Olema

Bear

Bore

Borne

Kandma

Beat

Beat

Beaten

Lööma

Become

Became

Become

Saama(millekski)

Begin

Began

Begun

Algama

Bend

Bend

Bent

Painutama

Bind

Bound

Bound

Siduma; köitma

Bite

Bit

Bitten

Hammustama

Bleed

Bled

Bled

Veritsema

Blow

Blew

Blown

Puhuma

Break

Broke

Broken

Murduma

Breed

Bred

Bred

Aretama

Bring

Brought

Brought

tooma

Build

Built

Built

Ehitama

Burn

Burnt

Burnt

Põlema

Burst

Burst

Burst

Lõhkema

Buy

Bought

Bought

Ostma

Cast

Cast

Cast

Viskama

Catch

Caught

Caught

Püüdma

Choose

Chose

Chosen

Valima

Cling

Clung

Clung

Kinni hoidma

Come

Came

Come

Tulema

Cost

Cost

Cost

Maksma

Creep

Crept

Crept

Roomama

Cut

Cut

Cu

Lõikama

Deal

Dealt

Dealt

Välja jagama

Dig

Dug

Dug

Kaevama

Do

Did

Done

Tegema

Draw

Drew

Drawn

Joonistama

Dream

Dreamt

Dreamt

Unistama

Drink

Drank

Drunk

Jooma

Drive

Drove

Driven

Sõitma

Dwell

Dwelt

Dwelt

elama

Eat

Ate

Eaten

Sööma

Fall

Fell

Fallen

Kukkuma

Feed

Fed

Fed

Toitma

Feel

Felt

Felt

Tundma

Fight

Fought

Fought

Võitlema

Find

Found

Found

Leidma

Flee

Fled

Fled

Põgenema

Fling

Flung

Flung

Paiskama

Fly

Flew

Flown

Lendama

Forbid

Forbade

Forbidden

Keelama

Forget

Forgot

Forgotten

Unustama

Forgive

Forgave

Forgiven

Andestama

Freeze

Froze

Frozen

Külmuma

Get

Got

Got

Saama

Give

Gave

Given

Andma

Go

Went

Gone

Minema

Grind

Ground

Ground

Teritama

Grow

Grew

Grown

Kasvama

Hang

Hung

Hung

Rippuma

Have

Had

Had

Omama

Hear

Heard

Heard

Kuulma

Hide

Hid

Hidden

Peitma

Hit

Hit

Hit

Lööma

Hold

Held

Held

Hoidma; pidama

Hurt

Hurt

Hurt

Vigastama

Keep

Kept

Kept

Pidama

Kneel

Knelt

Knelt

Põlvitama

Know

Knew

Known

Teadma; tundma

Lay

Laid

Laid

Panema; asetama

Lead

Led

Led

Juhtima

Lean

Leant

Leant

Nõjatama

Leap

Leapt

Leapt

Hüppama

Learn

Learnt

Learnt

Õppima

Leave

Left

Left

Lahkuma

Lend

Lent

Lent

Laenutama

Let

Let

Let

Laskma; lubama

Lie

Lay

Lain

Lamama

Light

Lit

Lit

Süütama

Lose

Lost

Lost

Kaotama

Make

Made

Made

Tegema

Mean

Meant

Meant

Tähendama

Meet

Met

Met

Kohtama

Mow

Mowed

Mown (mowed)

Niitma

Pay

Paid

Paid

Maksma

Put

Put

Put

Panema

Read

Read

Read

Lugema

Ride

Rode

Ridden

Ratsutama

Ring

Rang

Rung

Helisema

Rise

Rose

Risen

Tõusma

Run

Ran

Run

Jooksma

Saw

Sawed

Sawn (sawn)

Saagima

Say

Said

Said

Ütlema

See

Saw

Seen

Nägema

Seek

Sought

Sought

Otsima

Sell

Sold

Sold

Müüma

Send

Sent

Sent

Saatma

Set

Set

Set

Panema; asetama

Sew

Sewed

Sewed (sewn)

Õmblema

Shake

Shook

Shaken

Raputama

Shed

Shed

Shed

Valama

Shine

Shone

Shone

Paistma

Shoot

Shot

Shot

Laskma (püssist)

Show

Showed

Shown

Näitama

Shrink

Shrank

Shrunk

Kokku tõmbuma

Shut

Shut

Shut

Sulgema

Sing

Sang

Sung

Laulma

Sink

Sank

Sunk

Vajuma

Sit

Sat

Sat

Istuma

Sleep

Slept

Slept

Magama

Slide

Slid

Slid

Libisema

Sow

Sowed

Sown

Külvama

Speak

Spoke

Spoken

Rääkima

Speed

Sped

Sped

Kiirustama

Spell

Spelt (spelled)

Spelt (spelled)

Veerima

Spend

Spent

Spent

Veetma

Spin

Spun

Spun

Ketrama

Spit

Spat

Spat

sülitama

Split

Split

Split

Lõhestama

Spoil

Spoilt (spoiled)

Spoilt (spoiled)

Rikkuma

Spread

Spread

Spread

Laotama

Spring

Sprang

Sprung

Hüppama

Stand

Stood

Stood

Seisma

Steal

Stole

Stolen

Varastama

Stick

Stuck

Stuck

Pistma

Sting

Stung

Stung

Nõelama

Strike

Struck

Struck

Lööma

Strive

Strove

Striven

Taotlema

Swear

Swore

Sworn

Vanduma

Sweep

Swept

Swept

Pühkima

Swell

Swelled

Swollen

Paistetama

Swim

Swam

Swum

Ujuma

Swing

Swung

Swung

Kiikuma

Take

Took

Taken

Võtma

Teach

Taught

Taught

Õpetama

Tear

Tore

Torn

Rebima

Tell

Told

Told

Ütlema

Think

Thought

Thought

Mõtlema

Throw

Threw

Thrown

Viskama

Thrust

Thrust

Thrust

Torkama

Tread

Trod

Trodden

Astuma; sõtkuma

Understand

Understood

Understood

Mõistma

Wake

Woke

Woke

Ärkama

Wear

Wore

Worn

Riideid kandma

Weave

Wove

Woven

Kuduma

Weep

Wept

Wept

Nutma

Win

Won

Won

Võitma

Wind

Wound

Wound

Keerama

Wring

Wrung

Wrung

Pigistama

Write

Wrote

Written

Kirjutama

Ebareeglipärased tegusõnad õppimine (en-et)

Ebareeglipärased tegusõnad õppimine (et-en)

 

  • ebareeglipärased tegusõnad lihtminevikus
  • ebareeglipärased tegusõnad eesti keeles
  • inglise keele põhivormide tabel
  • inglise keele ajavormide tabel
  • inglise keele tegusõnade põhivormid
  • ebareeglipäraste tegusõnade 3 põhivormi
  • inglise keele grammatika tabel
  • et taani keeles
  Main site    Articles    List    Categories