Kurs BHP online

Data publikacji: 2021.03.10

Kurs BHP online

Szkolenia BHP online pozwalają spełnić wymóg prawny w czasie obowiązywania obo-strzeń i powszechnego stosowania metody pracy zdalnej. Przypominamy, że pierwszy kurs bezpieczeństwa i higieny pracy trzeba przeprowadzić w ciągu sześciu lub dwunastu miesię-cy po zakończeniu szkolenia wstępnego. Wiedzę w tym zakresie należy również odnawiać co pięć lub sześć lat, w zależności od wykonywanego zawodu. Zadbanie o ten warunek do-datkowo zwiększa bezpieczeństwo pracy pracowników, pozwala zapobiegać niebezpie-czeństwom oraz przypomina, jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy.

 


Jak działa kurs BHP online?

Wystarczy wykupić odpowiednie szkolenie na naszej stronie. W panelu klienta pojawią się wtedy lekcje w wygodnym formacie PDF. Materiały te należy pobrać i przeczytać. Taki proces nauki nazywa się samokształceniem kierowanym i pozwala na zapoznanie się z wymaganymi lekcjami w dowolnym czasie i miejscu. Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie tematycznym kursu zostaną natychmiastowo wyjaśnione przez naszego pracownika.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi lekcjami i opanowaniu materiału kurs BHP online kończy się obowiązkowym egzamin. Wykonywany jest on również za pośrednictwem internetu. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania na ekranie pojawi się wynik uczestnika. Jeżeli jest on pozytywny, system generuje cyfrowy certyfikat zaliczenia szkolenia BHP online. Kiedy wszyscy uczestnicy zakończą kurs, możemy wysłać również papierowe wersje certyfikatów poprzez kuriera. Wystarczy wcześniej zgłosić chęć otrzymania takich dokumentów.

Zakres kursu BHP

Szkolenie BHP ma na celu zapoznać pracowników z podstawowymi regulacjami zawartymi w prawie pracy. Pojawią się tu niezbędne informacje na temat organizacji stanowiska pracy oraz ergonomii pacy. Szkolenie obejmuje również reagowanie na różne niebezpieczeństwa w miejscu pracy i ich zapobieganie, a w razie zaistnienia wypadku w pracy, odpowiedniej reakcji i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W celu jak najlepszego dopasowania kursów BHP online (sprawdź Kursy Oświata Lingwista)przygotowaliśmy różne warianty w zależności od wykonywanego zawodu. W naszej ofercie znaleźć można:

  • szkolenie wstępne z zakresu BHP,
  • szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i kierowników,
  • szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno–biurowych,
  • szkolenie okresowe BHP dla pracowników jednostek edukacyjnych,
  • szkolenie okresowe BHP dla pracowników podmiotów wykonujących działalność lecznicą.

W przypadku wykupienia odpowiedniego szkolenia, w panelu pojawią się specjalnie przygotowane materiały skupiające się na danym zawodzie i jego specyfice. Obejmują zagrożenia typowe dla danego miejsca pracy.

  Start    Artykuły    Lista    Kategorie