науката на математиката

Информация за учители по математика
(Моля да предадете на учителите по математика) Уважаеми Господин директор!
Уважаеми учители! Предлагаме на Основните училища изцяло безплатна програма за Научавне на таблицата за умножение за деца:

Програмата е била проектирана, така че да:
- улесним работа на учителите,
- дадем възможност за контрол на ученика от родителите,
- по приятен начин да се мотивира ученика

Главната цел, която реализира програмата,
е научаване на ученика не само на таблицата за умножение, но също на светкавично мислене.
 
Нашите основни цели, които реализирахме в програмата, са:
- възможност за следене на напредъка на ученика от учителя или родителя,
- възможност за изучаване вкъщи, в телефона
или в таблета,
- съперничество с ученици от други градове и страни,
което дава на ученика допълнителна мотивация за научавне
 
На страницата са достъпни също готови плакати с таблицата за умножение, които е достатъчно да се разпечатат. Посочвам директни линкове за програмите:
За учение на таблица за умножение:

Aztekium.pl/Umnojenie/

За упражняване на бързина:

Aztekium.pl/Shampion/

Ползването на програмите е изцяло безплатно.
Не се изисква никаква регистрация,
Не се вземат никакви такси,
Ако искате децата ви да имат улеснен достъп към научавнето на умножение, ще бъдем благодарни за публикуването на линка или банера на Вашата интернет страница. Бихме искали също да ползвате и други наши програми, които се намират на Aztekium.pl,
- конвертори на единици,
- калкулатор на проценти,
- програма за изучаване на чужди езици,
- програми за склонения на падежи
и много други.

Заповядайте да ползвате нашата страница.
Група Aztekium.pl

  Main site    Articles    List    Categories