Obliczanie procentów

Data publikacji: 2017.12.01

Obliczanie procentów

Procenty jak je zrozumieć

Może się wydawać, że przeliczanie procent to coś trudnego. Ludzie często pytają:
W tym krótkim artykule postaramy się aby każdy zrozumiał podstawową zasadę jak liczy się procenty

Definicja procentu  

Procent – sposób wyrażenia liczby jako ułamka o mianowniku 100, zwykle oznaczany symbolem %, np. (czyt. „czterdzieści pięć procent”) oznacza lub. Procenty umożliwiają wygodne wyrażenie danej wielkości w stosunku do innej, przy czym pierwsza wielkość oznacza zwykle część lub zmianę w drugiej.

Obliczanie procentów

Jak obliczyć procenty w prosty sposób i bez większego wysiłku? Warto użyć narzędzia jakim jest kolorowy kalkulator procentowy na stronie Aztekium.pl. Liczenie procentów  może wydawać się trudne, ale liczenie procentów na kalkulatorze jest banalnie proste a nawet przyjemne.
Konwerter procentów na stronie Aztekium.pl posiada pola w których możemy wpisywać wartości. W polach szarych pojawiają się wyniki. Każda linia (wiersz) działa niezależnie. Aby uzyskać dany wynik wystarczy że wypełnimy białe pola w dowolnym wierszu.Kalkulator procentów

Kalkulator procentowy to narzędzie działające na stronie http://Aztekium.pl właśnie do przeliczania procentów. Poniżej, w kilku krokach postaramy się omówić jak jak obliczyć procenty na tym właśnie kalkulatorze.

1. Jak obliczamy procenty z danej liczby

Pierwsze linia kalkulatora Aztekium liczy klasyczny procent z danej liczby. Poniższy rysunek przedstawia jak się odbywa liczenie procentów online.
Wystarczy podać liczbę i procent, a kalkulator sam wie jak policzyć procenty z tej liczby

Jak obliczamy procenty z danej liczby


Przykładowo, 5% z liczby 200 daje nam 10.
Obliczanie liczby gdy dany jest jej procent nie jest rzeczą trudną, ale za chwilę przejdziemy do ciekawszych działań.

Liczenie procentów w excelu

obliczanie procentow w excelu 

Obliczanie procentów excel jest bardzo proste, bo na liczenie procentów wzór jest następujący:
                                                         =(Liczba * Procent * 0,01)
W miejscu liczba i procent musimy podstawić pola komórek Excel w których znajdują się te wartości.

Więc jeżeli w polu A1 mamy liczbę w polu B1 procent, to w polu C1 wpisujemy formułę:
                                                              =(A1*B1*0,01)
 2. Jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

Drugie pole (B) kalkulatora odpowiada nam na pytanie jak obliczać jakim procentem jednej liczby jest druga liczba. Przykładowo chcemy obliczyć jakim procentem liczby 200 jest liczba 10. Dostajemy wynik, że jest to 5%.
Obliczenie ilustruje przykład:
Jakim procentem jednej liczby jest druga liczba


3. Dodawanie procentów

Teraz omówię pole C konwertera procentowego Aztekium. Dodawanie procentów do liczby polega na dodaniu do danej liczby jakiegoś procenta jej samej. Np do 100 chcę dodać 50% (czyli 50% ze 100). Wtedy powinienem otrzymać 150.
Dodawanie procentów do liczby


Dodawanie procentów Excel

Dodawanie procentów do liczby w excelu jest równie proste. Przykładowo, jeśli liczba znajduje się w polu D3 a procent do dodania w polu E3, to wystarczy wpisać formułę:   =(D3+(E3*D3*0,01)). Ta formuła da nam oczywiście wynik 150


4. Odejmowanie procentów


Jeżeli pytasz, jak odejmować procenty, to powiem że są dwa różne typy odejmowania.

Odejmowanie 1
Pierwszy to odejmowanie procentów od liczby (procentów jej samej). Czyli np od 100 odjąć 50%. Będzie oznaczało, że od 100 odejmuję (50% ze 100) czyli 50. Więc 100 - 50 = 50. Obliczamy procenty tego typu w dziale E kalkulatora Aztekium.

Odejmowanie procentów


Odejmowanie 2
Drugie odejmowanie jest znacznie ciekawsze. Jest to odjęcie od liczby naliczonego już procentu.
Mamy jakąś liczbę A i procent %. Wiemy. że jakaś inna liczba X została zwiększona o ten procent dając A. Ale X nie znamy. Teraz mając Liczbę A i procent chcemy otrzymać z powrotem liczbę X. Czyli chcemy odjąć od A procent, ale nie Procent A, tylko procent X.

Może to wydawać się skomplikowane, ale na przykładzie podatku VAT wszystko się wyjaśni.
Mamy liczbę A = 123. I mamy %23.
Wiem, że liczba 123 jest jakąś liczbą zwiększoną o 23%. Każdy domyśla się, że chodzi o 100.
Ale gdybym od 123 odjął (23% ze 123) To otrzymałbym: 94,71
Więc muszę od 123 odjąć 23% tej liczby która wcześniej została zwiększona.Czyli od 123 - (23% ze 100). Wtedy otrzymam prawidłowy wynik = 100.
Aby wykonać obliczanie procentów danej liczby wystarczy posłużyć się równaniem:

X = A / (1+B*0,01), gdzie A jest liczbą a B wartością procentową.

Innymi słowy, jest to odjęcie od liczby naliczonego już procentu. Można wyrazić to pytaniem:
Liczba A, to jaka liczba zwiększona o X%?.
Kalkulator Aztekium oblicza to w żółtym polu D:

Jak obliczyć 23 procent vat
 Żółte pole sprawdza się w sytuacji, gdy chcesz obliczyć od jakiej kwoty netto został naliczony i dodany podatek.


5. Jak obliczyć 23 procent vat

Jak się oblicza procenty podatku Vat? Zdarza się, że potrzebujemy obliczyć podatek VAT 23%. Do obliczania procentów vat również możemy się posłużyć kalkulatorem procentowym Aztekium.
Załóżmy że mamy kwotę 250 zł i wiem, że jest to kwota z podatkiem 23% VAT
Teraz chciałbym obliczyć kwotę bez VAT-u oraz obliczyć ile wynosił sam VAT
Spójrzmy na rysunek:
Podatek Vat netto brutto
Wykorzystaliśmy tylko żółte i zielone pola kalkulatora Aztekium.
1. Wprowadzamy znaną kwotę
2. Wprowadzamy ile podatku VAT-u ona zawiera

Otrzymujemy kwotę netto bez VAT-u 203,25

3. Następnie wprowadzamy kwotę bez VAT-u
4. Wprowadzamy znany VAT

Otrzymaliśmy 46,75 - czyli Ile wynosi sam podatek VAT
Sumując kwotę netto 203,25 i VAT 46,75 otrzymujemy dokładnie 250 czyli naszą pierwotną wartość.
Więc procenty vat nie są tak trudne do policzenia.

6. O ile procent wzrosła lub zmalała liczba

Pole F kalkulatora oblicza o ile procent wzrosła lub zmalała dana liczba.
W polu A wprowadzamy początkową wartość liczby. W polu B końcową wartość liczby.
Kalkulator oblicza o ile procent wzrosła lub zmalała. Wynik pojawia się w opisie funkcji

o ile procent zmalała liczba
Analogicznie kalkulator wyświetla jeżeli wynik zmalał.
Oczywiście jeżeli jest mowa o liczbie, która wzrosła lub zmalała, to chodzi o liczbę A, czyli pierwszą podaną liczbę.
Obliczanie procentów na kalkulatorze

Tutaj w paru słowach wyjaśnię, jak obliczyć procenty na zwykłym kalkulatorze. procenty jak liczyć na kalkulatorze
Obliczenia na kalkulatorze jest bardzo proste. Jak chcesz np obliczyć 47% z 56, to klikasz na 47 a następnie znaczek % a po nim 56 i już powinien pojawić się wynik.


Obliczanie procentów wzory

Jeżeli obliczanie procentów online was nie satysfakcjonuje i chcecie wykonać to ręcznie. Przedstawiam kilka przydatnych wzorów.
Przykład:
Oblicz ile wynosi 5% z liczby 70.
Rozwiązanie:
Aby obliczyć procent z liczby wykonujemy następujący rachunek obliczając procenty - krok po kroku
5%70=510070=3510=3,5


Zamiana ułamka na procent

Aby otrzymany ułamek zamienić na procent wystarczy go pomnożyć przez 100.
Oczywiście otrzymany ułamek będzie wyrażał procent liczby 100.
Dowolny ułamek można zamienić na procenty mnożąc go przez 100%.
35=35100%=300%5=60%

Kalkulator procentowy, to tylko jeden z naszych programów. Pozostałe konwertery znajdziesz na stronie http://Aztekium.pl/Konwerter lub na stronie głównej http://Aztekium.pl

Narzędzia konwertery


  Start    Artykuły    Lista    Kategorie  procenty jak liczyć odejmowanie procentów od liczby obliczyć procenty jak liczymy procenty procenty matematyka jak odejmować procenty odejmowanie procentów jak obliczyć procenty jak obliczyć procent kredytu jak obliczyć procenty procenty jak je zrozumieć liczenie procentów w excelu procenty jak się nauczyć jak się oblicza procenty obliczyć procent z liczby obliczyć procent z danej liczby jak obliczyć procent uszczerbku na zdrowiu obliczanie procentów wzory obliczanie procentów excel dodawanie procentów do liczby