Počítání procent
Datum zveřejnění: 2018.01.04

Počítání procent

Může se zdát, že přepočítávání procent je něco těžkého. Lidé se často ptají:


Procenta a jak jim rozumět? 

V krátkém článku se budeme snažit, aby každý porozuměl základní zásady, jak se procenta počítají.

 

 

Definice procent

Procenta – jsou způsobem vyjádření čísla jako zlomku se jmenovatelem 100, obvykle označovaným symbolem %, nebo např. (slovy. „čtyřicet pět procent”). Procenta umožňují výhodné zobrazení daného množství proti jinému, přičemž první hodnota obvykle znamená část, nebo díl v hodnotě druhé.

 

Přepočítání procent

Jak spočítat procenta jednoduše a bez námahy? Je dobré použít nářadí, jako je barevná kalkulačka procent na stránce Aztekium.pl. Počítání procent se může zdát složití, ale počítání procent na kalkulačce je banální a jednoduché a dokonce příjemné.
Konvertor procent na stránce Aztekium.pl má pole, do kterých lze zadat hodnoty. V šedých polích se objevují výsledky. Každý řádek (odstavec) funguje nezávisle. Pro získání daného výsledku stačí vyplnit bílá pole v libovolném poli.

 

 

Kalkulačka procent

Kalkulačka procent je nástroj, který funguje na stránce http://Aztekium.pl právě pro přepočet procent. Níže se v několika krocích seznámíme, jak na této kalkulačce spočítat procenta
.

1. Jak počítáme procenta dané hodnoty

První řádek kalkulačky Aztekium počítá klasická procenta dané hodnoty. Níže uvedený obrázek zobrazuje, jak se provádí počítání procent online.
Stačí podat číslo a hodnotu procent a kalkulačka sama ví, jak spočítat procenta z této hodnoty

 


Příklad, 5% z čísla 200 nám dává 10.
Počítání čisla, kdy je dáno její procento není těžké, ale za chvíli si ukážeme zajímavější funkce.

 

Počítání procent v excelu

 

 

Počítání procent v Excelu je velmi jednoduché, protože na počítání procent je použit následující vzor:
                                                         = (Číslo * Procenta * 0,01)
V místě Číslo a Procenta musíme ustavit buňky Excelu, ve kterých se nacházejí hodnoty.

Čili pokud v poli A1 máme číslo, v poli B1 počet procenta, pak v poli C1 zadáváme vzorec:
                                                              =(A1*B1*0,01)
 


 

2. Jak počítat, jakým procentem jednoho čísla je číslo druhé

Druhý řádek: pole (B) kalkulačky nám odpovídá na dotaz jak počítat, jakým procentem jednoho čísla je číslo druhé. Například chceme spočítat, jakým procentem z čísla 200 je číslo 10. A dostáváme výsledek, že je to 5%.
Přepočet je zobrazen v obrázku:

 

 

 

3. připočítání procent

Teď vysvětlím pole C procentové kalkulačky Aztekium. Připočítání procent k číslu je v podstatě přidání k danému číslu procento z něho samotného. Např. ke 100 chci přidat 50% (čili 50% ze 100). Pak bychom měli dostat hodnotu 150.

 

 

 

Připočítání procent v excelu

 

Připočítání procent k číslu v excelu je také jednoduché. Například, pokud se číslo nachází v poli D3 a procenta k připočítání v poli E3, pak stačí zadat vzorec:   = (D3+(E3*D3*0,01)). Tento vzorec nám dá výsledek 150.


 

 

4. Odčítání procent


Pokud se ptáte, jak odečíst procenta, pak povím, že jsou dva různé druhy odčítání.

Odčítání 1
První je odčítání procent od čísla (procent toho stejného čísla). Čili např. od 100 odečíst 50%. To znamená, že od čísla 100 se odčítá 50% ze 100, čili 50. Takže100 - 50 = 50. Odčítáme procenta
 téhož typu v oddílu E kalkulačky Aztekium.

 Odčítání 2
Druhé odčítání je o hodně zajímavější. Jedná se o odejmutí již spočítaných procent od čísla.
máme nějaké číslo A a procenta %. Víme, že nějaké číslo X byla zvětšena o dané procento a dává nám A. Ale X neznáme. Teď, když máme číslo X a procenta a chceme zpět dostat číslo X. čili chceme odečíst od A procenta, ale ne procenta z A, ale procenta z X.

To se může zdát komplikované, ale na příkladu daně DPH si to všechno vyjasníme.
Máme číslo A = 123. A máme %23.
Víme, že číslo 123 je nějakým číslem, zvětšeným o 23%. Každý si myslí, že se jedná o 100.
Ale kdybychom od 123 odečetli 23% (23% ze 123) pak dostaneme: 94,71
To znamená, že musíme od 123 odečíst 23% z toho čísla, které bylo předtím zvětšeno o 23%. Takže od 123 - (23% ze 100). Poté dostaneme správný výsledek = 100.
Pro provedení výpočtu procent daného čísla se stačí řídit rovnicí:

X = A / (1+B*0,01), kde A je číslem a B procentní hodnotou.

Jinými slovy, jde o odpočítání procent k číslu již připočítaných. Můžeme to vyjádřit dotazem:
Číslo A je jakým číslem, zvětšeným o X%?
Kalkulačka Aztekium toto počítá v to ve žlutém poli D:

 

 Žluté pole se hodí v situaci, kdy chcete spočítat, z jaké ceny bez DPH bylo napočítáno a dodáno DPH.

 

 

5. jak napočítat 23 procent dph


Jak se počítá DPH? Stává se, že potřebujeme spočítat DPH 23%. Pro přepočet procent dph  také můžeme použít procentní kalkulačku Aztekium.
Řekněme, že máme cenu 250 a víme, že to je cena včetně 23% DPH
Nyní chceme spočítat cenu bez DPH a spočítat kolik bylo samotné DPH
Podívejme se na samotný obrázek:

Použili jsme pouze žluté a zelení pole kalkulačky Aztekium.
1. Zadáváme známé číslo
2. Zadáváme hodnotu DPH, kterou obsahuje

Dostáváme hodnotu bez DPH 203,25

3. Následně zadáme hodnotu bez DPH
4. Zadáváme hodnotu DPH

Dostali jsme 46,75 – čili Kolik je samotné DPH
Sečtením hotnoty bez DPH 203,25 a DPH 46,75 dostáváme přesně 250, čili naši původní hodnotu.
Čili procenta dph ne jsou nijak složitá.

 

6. o kolik procent se zvýšila nebo snížila hodnota

Pole kalkulačky F počítá i kolik procent se zvýšilo nebo snížilo dané číslo.
W poli A zadáme počáteční hodnotu. V poli B konečnou hodnotu.
Kalkulačka počítá, o kolik procent se hodnota čísla zvýšila nebo snížila. Výsledek se objevuje v popisu funkce.


Analogicky kalkulačka zobrazuje, zda je výsledek nižší.
Samozřejmě, pokud se jedná o číslo, které se zvýšilo, nebo snížilo, jedná se o číslo A, čili první podanou hodnotu.


 

Počítání procent na kalkulačce

Zde v několika slovech vyjasním, jak počítat procenta na obyčejné kalkulačce. Procenta a jak je počítat na kalkulačce


 

Počty na kalkulačce jsou velmi prosté. Pokud chcete např. spočítat 47% z 56, zvolíte 47, pak na znak % a poté 56 a už byste měli mít výsledek.

 

procenty matematyka

 

Počítání procent - vzory

Pokud pro Vás Počítání procent online není uspokojující a chcete jej provést ručně, představujeme Vám několik vzorů.

Przíklad:

Spočítej, kolik je 5% z čísla 70.

Řešení:

Pro spočítání procent z čísla provádíme následující kombinaci a počítáme procentak - krok za krokem 

5% ⋅70=5100 ⋅70=3510=3,5


 

Změna zlomku na procenta

Pro převod zlomku změnit na procenta stačí, když jej vynásobíte100.
Samozřejmě výsledný zlomek bude znamenat procenta čísla 100.
Libovolný zlomek je možné změnit na procenta tak, že ho vynásobíme 100%.

35=35⋅100%=300%5=60%


Kalkulačka procent je pouze jedním z naších programů. Jiné konvertory najdete na stránce http://Aztekium.pl/Konwerter nebo na hlavní stránce http://Aztekium.pl
 

 

 
počítání procent v excelu přepočítání procent počítání procent - vzory připočítání procent procenta jak se je naučit jak počítat, jakým procentem jednoho čísla je číslo druhé přepočet procent dph odčítání procent odčítáme procenta odčítání procent od čísla jak počítáme procenta spočítání procent z čísla procent procenta a jak je počítat na kalkulačce počítání procent online spočítat procenta procenta jak si s nimi poradit jak napočítat 23 procent dph jak odečíst procenta počítání procent v excelu