Szkolenia dla nauczycieli przedszkola

Data publikacji: 2021.03.10

Szkolenia dla nauczycieli przedszkola

Bardzo ważnym okresem w wychowywaniu młodego pokolenia jest okres przedszkolny i wczesnoszkolny. To właśnie na tym etapie rozwijają się podstawowe zachowania społecz-ne. W tym czasie najlepiej widać różnice pomiędzy poszczególnymi dziećmi. Z jednej strony należy rozwijać ich wyobraźnię i talenty. Z drugiej natomiast słabszym wychowankom po-trzebna jest pomoc w odpowiednim rozwoju. Dlatego szkolenia dla nauczycieli przed-szkola starają się wspierać pedagogów w ich pracy i pokazują, w jaki sposób najlepiej dbać o rozwój młodego pokolenia.


Kreatywne szkolenia dla nauczycieli przedszkolnych

W pracy z małymi dziećmi bardzo ważna jest kreatywność. W tym wieku szczególnie duży nacisk powinno kłaść się na kształcenie odpowiednich postaw społecznych i rozwój umiejętności osobistych. Dzieci uczą się współpracy, co wymaga nie tylko umiejętności odnalezienia się w grupie rówieśników, ale jednocześnie zachowania poczucia indywidualności. Z tego powodu praca pedagogów na tym etapie jest dużo bardziej wymagająca. Szkolenia dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych dostarczają kreatywnych narzędzi, które łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb konkretnych wychowanków. Uczymy, w jaki sposób najlepiej rozwijać młode pokolenie. Inspirujemy nauczycieli do przeprowadzania kreatywnych i ciekawych zajęć.

Odpowiedzialne kursy dla pedagogów wczesnoszkolnych

Okres przedszkolny i wczesnoszkolny to także trudny etap dla samych dzieci. Dobry wychowawca powinien zauważać problemy swoich wychowanków i pomagać w ich pokonaniu. Szkolenia dla nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej (sprawdź Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) pomagają również radzić sobie z tego typu wyzwaniami. Pokazujemy, jak zapobiegać zachowaniom agresywnym wśród dzieci. Proponujemy metody edukacyjne promujące zdrowy tryb życia, aby zapobiegać nie tylko chorobom fizycznym, ale także psychicznym, jak na przykład depresja i niska samoocena. Nasze warsztaty zapoznają nauczycieli z nowoczesnymi narzędziami edukacyjnymi, jak Wiatrak Matematyczny.

Szkolenia na każdą okazję

Nasza oferta wspiera także pracę z dziećmi niepełnosprawnymi. Na przykład spotkania z wyobraźnią to warsztaty służące rozwoju twórczej aktywności dzieci z dysfunkcjami. Nasze szkolenia pozwalają konstruować programy korekcyjno–kompensacyjne, wspierające uczniów z trudnościami w nauce czytania, pisania oraz liczenia. Dzięki szkoleniom dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych kadra pedagogiczna jest przygotowana do skutecznej i kreatywnej pracy ze wszystkimi dziećmi.

  Start    Artykuły    Lista    Kategorie