Ve světě slov souznačných
Datum zveřejnění: 2018.01.15

Ve světě slov souznačných

Synonymum - slovo pocházející z řeckého slova „συνώνυμο“ což znamená συν „spolu“ a   ὄνομα „jména“. V praxi jsou synonyma jednotlivá slova nebo delší fráze, jež mají podobný nebo téměř stejný smysl, díky čemuž jsme schopni snadno nahradit daný výraz ve správném kontextu. Podle rakouského filozofa Ludwiga Wittgensteina jsou hranice našeho jazyka hranicemi našeho světa ... Pokud je tedy poznávání světa založeno na jazykové komunikaci, nestálo by za to, abychom dostatečně rozvíjeli svoji slovní zásobu?


Synonyma - kdy je používáme?

Synonyma, známé rovněž jako slova souznačné, používáme zcela přirozeně každý den, bez ohledu na to, zda hovoříme s našimi kolegy ve firmě nebo doma s rodinou. Jednoduše řečeno, jsou to všechna slova nebo výrazy, jejichž význam je stejný nebo velmi podobný významu ostatních.

Synonyma používáme, chceme-li nahradit nějaké slovo, abychom se vyhnuli jeho opakování ve větě a současně neměnili význam celé věty. To právě synonymy obohacujeme naši slovní zásobu, což je mimořádně praktické, a to jak v odborné sféře, tak v soukromém životě. Naše rozhovory jsou dynamičtější a mají velmi vysokou úroveň, díky čemuž jsme dobře vnímáni druhou osobou či čtenářem. Nově naučená slova rovněž podporují myšlenkové procesy a jsou klíčem k volnému vyjadřování myšlenek a pocitů.

Když Ti dojdou slova ...

Správné využívání různých výrazů popisujících stejné věci nebo jevy je velmi cennou dovedností, která výrazně zvyšuje úroveň naší jazykové kultury. Jak ji získat? Neříká se pro nic za nic, že cvičení dělá mistra, je tedy dobré během psaní sahat po osvědčených zdrojích slovnících synonym. Jedním ze spolehlivých zdrojů je: http://aztekium.pl/syn, který kromě synonym v češtině ukazuje rovněž řadu synonym v cizích jazycích, mj. polštině, angličtině nebo italštině. Díky tomuto mimořádně pohodlnému řešení si můžeme v jediném okamžiku rozšířit slovní zásobu svého rodného jazyka, a stát se tak polyglotem na nejvyšší úrovni!
synonyma cs slovník českých synonym Synonymum být být synonymum česká synonyma online synonyma online nástřel synonymum česká synonyma česká synonyma z hlediska stylistiky a lexikologie synonyma sk nacházet se synonymum