Zagadki i quizy matematyczne

Data publikacji: 2019.03.11

Zagadki i quizy matematyczne

 Wyobraźnię matematyczną ucznia najlepiej pobudzają różnego rodzaju zabawy. Zagadki i quizy matematyczne stanowią efektywną i skuteczną formę nauki, która daje radość dziecku i jednocześnie dostarcza mu wiedzę matematyczną. Zwykle nauka matematycznych reguł sprawia wiele trudności uczniom. Wymaga powtarzania i utrwalania, lecz nic nie umili jej bardziej niż zabawa. Dzieci mają największy potencjał do uczenia się. Są też ciekawe świata, dlatego rozwiązywanie zagadek czy łamigłówek sprawia im ogromną przyjemność. Nauka matematyki przez zabawę jest więc idealną okazją do wyuczenia sprawności rachunkowej, która jest kluczem do rozwoju zdolności i skomplikowanych działań matematycznych. Tego rodzaju nauka pobudza wyobraźnię geometryczną, uczy doboru strategii, a przy tym kształtuje logiczne myślenie.


 

Zalety gier i zabaw matematycznych

 

   Każda zagadka czy quiz matematyczny mobilizuje do podjęcia wysiłku intelektualnego. Tego typu gry pełnią bardzo ważną rolę w rozwoju naszego dziecka. W szczególności stanowią one kompendium wiedzy z zakresu różnych dziedzin matematyki, w tym rachunków i logiki. Ponadto doskonalą sprawność liczenia, klasyfikacji, porządkowania, określania i oceniania wyników. Dzięki nim dzieci nabywają wiele umiejętności matematycznych, rozwijają koncentrację i spostrzegawczość, ucząc się jednocześnie pracy według określonych zasad i reguł.


   Nauka powinna być kreatywnym i przyjemnym sposobem spędzania czasu przez dziecko. Zagadki i quizy matematyczne sprawiają, że nawet najtrudniejsze zagadnienia matematyczne stają się łatwo przyswajane przez młodą osobę.
Tym samym wzbudzają zainteresowanie, dzięki czemu dziecko zaczyna lubić się uczyć. Atmosfera ciągłego powtarzania i przedstawiania teoretycznych zasad matematyki może zrazić, a nawet znudzić dziecko do ich poznawania. Rozwiązywanie zadań w zeszycie nie jest zawsze ciekawą czynnością. Podejmowanie działań z elementami nauki, które zwiększają zainteresowanie i pobudzają wyobraźnię dziecka są zdecydowanie efektywniejszą formą nauki. Rozwiązywanie zagadek i quizów matematycznych sprzyja nabywaniu nowych umiejętności, doskonaleniu tych nabytych, jak również pogłębianiu posiadanej wiedzy. Poziom kompetencji matematycznych ma ogromne znaczenie w życiu dorosłym. Może w istotny sposób wpłynąć na sukces zawodowy.

 

   Przykładową stroną, która wykorzystuje tego typu naukę jest Aztekium.pl/zagadki. Przykłady tam przedstawione nie tylko uczą matematyki, ale i logicznego myślenia. 

Stronka, na której każdy może zamieszczać różnego rodzaju łamigłówki matematyczne. Prosta nawigacja (strzałkami w prawo i w lewo) pozwala na szybkie poruszanie się między pytaniami. Każde zdjęcie można skomentować podając swój pomysł lub uzasadnienie. 

Przykładowe zadanie z powyższej stronki przedstawiamy poniżej. Na zdjęciu mamy przedstawiony ostrosłup o podstawie kwadratu. Poniżej widać osiem różnych widoków ostrosłupa z góry. W zadaniu chodzi o to aby określić, który widok jest widokiem przedstawionego ostrosłupa. 

   Uczeń musi przeanalizować kolejności kolorów tworzących krawędzie figury. Musi też uwzględnić ewentualny obrót całej figury w prawo lub w lewo. Innym przykładem zadania przedstawionego na tej stronie może byc przykład z czołgami. Wiadomo, że koła czołgu oplecione są gąsienicą. Więc wszystkie kręcą się synchronicznie.

Mając tę wiedzę uczeń musi przeanalizować wszystkie układy kół i to, który z nich odpowiada ostatniemu, przedstawionemu na rysunku. 

   Matematyka powinna być traktowana w kategoriach użytecznego narzędzia. Zagadki i quizy matematyczne sprawiają, że matematyka jest jeszcze bardziej atrakcyjna. Jak pokazują wyniki badań psychologicznych dzieci w trakcie zabawy uwalniają się od negatywnych emocji czy napięć emocjonalnych. Zagadki matematyczne, szczególnie te rozwiązywane z rodzeństwem lub przyjaciółmi, skłaniają do aktywności i logicznego myślenia, nawet te wycofane dzieci.

  Start    Artykuły    Lista    Kategorie