Odmiana wyrazu online

PL

brogować
cytować
derywować
dobadywać
dobadywać
godzić
hańbić
klimkować
lubować
migać
nalewać
nastrzelać
nasysać
nawróżyć
nażelować
nażerować
ojcować
poimprezować
poobkuwać
pousiadać
pozarzynać
przezbrajać
rozdziawiać
rozładowywać
stawiać
streścić
stąpać
szpulować
uartystyczniać
unicestwić
uwłaczać
weprzeć
wrachowywać
wręgować
wsnuć
wyczesywać
wykopsać
wyprażać
wysnobować
zagwarantowywać
zamanipulowywać
zanodować
zaoferować
zawiadomić
zbarczyć


Odmiana czasownika przez osoby online


         

UWAGA: Wyrazy odmienia program. Moga wystapic liczne bledy. Bledy na biezaco poprawiamy !!
Kontakt

Formy czasu Learning polish. Learn polish words. Odmiana przez osoby. formy czasu przeszłego formy czasu przyszłego free learn polish poland Formy odmiany czasowników w trybie przypuszczającym formy czasu teraźniejszego Forma dokonana i niedokonana Formy osoby, liczby, rodzaju Odmień w czasie przeszłym Odmiana czasowników online. Odmień w czasie przyszłym. Odmiana w czasie przeszłym. Odmiana w czasie przyszłym. Odmiana wyrazów przez osoby. Odmiana czasownika przez osoby online teaching polish as a foreign language Odmień słowo, Odmiana przez osoby. Polish learning. Learn polish language. Strona odmieniająca czasowniki online. Strona odmieniająca przez osoby online. W liczbie pojedynczej. W liczbie mnogiej. Program, który odmienia czasowniki online Automatyczna odmiana przez osoby wyrazów. Program automatycznie odmienia przez osoby. W języku polskim występują trzy formy czasu: Program który odmienia czasowniki przez osobę. Odmieniaj przez osoby. Odmiana przez osoby online. Odmień przez osobę, odmień przez osoby w czasie w czasie przeszłym i przyszłym trybu orzekającego Program, który potrafi odmieniać czasowniki online. Odmień przez osoby wyraz, odmień przez osoby czasownik Formy nieosobowe dzielą się na odmienne i nieodmienne. Formy liczby pojedynczej i mnogiej zależą od formy podmiotu learning polish online, learning polish forum, polish learn free, Formy osobowe, odmieniające się przez osoby, liczby, czasy, tryby i strony. Strona czynna, strona bierna