40% z čísla 150
85 percent of 2000
6 percent of 1000
3 percent of 1000
10% of 3000
95 percent of 5000
2% of 500
65% of 100
20% of 1000
2 percent of 100
5% of 2000
70 percent of 2000
85% of 1000
85% of 5000
8% of 1000
4% of 100
85 percent of 100
45 percent of 3000
50 percent of 3000
15 percent of 1000
3% of 2000
50 percent of 2000
75 percent of 100
60 percent of 100
7% of 5000
9 percent of 3000
95% of 1000
95% of 3000
55 percent of 3000
80 percent of 200
70% of 2000

40% z čísla 150


A
Koľko je X % z čísla Y?
Koľko je % z čísla =
40% z čísla 150 je 60.0
B
Koľko percent je číslo X z čísla Y?
číslo je % z čísla
číslo 60.0 je 40.0% z čísla 150
C
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
D
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
E
Odpočítať percenta na čísla:
číslo % =
F
O koľko percent je číslo A viac ako číslo B?
číslo A číslo B
Skopírujte tento odkaz
:: Dať banner na svoje webové stránky

................

http://Aztekium.pl/percenta
-