من الـ ١٠٠ ٪٨٠
60% del número 500
2% del número 300
25% del número 1000
85 porcentaje del número 100
3 porcentaje del número 2000
60 porcentaje del número 2000
10% del número 2000
2 porcentaje del número 3000
50% del número 3000
2% del número 500
7 porcentaje del número 300
9 porcentaje del número 5000
80 porcentaje del número 200
90 porcentaje del número 100
99% del número 300
6 porcentaje del número 5000
8 porcentaje del número 300
6 porcentaje del número 200
65% del número 5000
40 porcentaje del número 2000
95% del número 300
4 porcentaje del número 2000
35 porcentaje del número 100
80 porcentaje del número 500
1 porcentaje del número 200
30 porcentaje del número 1000
85 porcentaje del número 2000
50 porcentaje del número 300
60% del número 3000
40% del número 300

من الـ ١٠٠ ٪٨٠


A
Koľko je X % z čísla Y?
Koľko je % z čísla =
٨٠% z čísla ١٠٠ je ٨٠.٠
B
Koľko percent je číslo X z čísla Y?
číslo je % z čísla
číslo ٨٠.٠ je ٨٠.٠% z čísla ١٠٠
C
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
D
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
E
Odpočítať percenta na čísla:
číslo % =
F
O koľko percent je číslo A viac ako číslo B?
číslo A číslo B
Skopírujte tento odkaz
:: Dať banner na svoje webové stránky

................

http://Aztekium.pl/percenta
-