من الـ ٢٠٠٠ ٪٣٠
9 percent of 5000
40 percent of 2000
15 percent of 300
99% of 100
50% of 1000
85% of 3000
35 percent of 1000
35 percent of 1000
20% of 3000
50% of 200
45 percent of 3000
70 percent of 2000
65% of 100
25% of 200
35 percent of 1000
10 percent of 1000
85% of 100
80 percent of 500
50% of 3000
45 percent of 200
65% of 3000
80% of 5000
2 percent of 300
85 percent of 200
85 percent of 2000
10 percent of 200
20 percent of 200
40% of 300
50% of 200
60 percent of 2000

من الـ ٢٠٠٠ ٪٣٠


A
Koľko je X % z čísla Y?
Koľko je % z čísla =
٣٠% z čísla ٢٠٠٠ je ٦٠٠.٠
B
Koľko percent je číslo X z čísla Y?
číslo je % z čísla
číslo ٦٠٠.٠ je ٣٠.٠% z čísla ٢٠٠٠
C
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
D
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
E
Odpočítať percenta na čísla:
číslo % =
F
O koľko percent je číslo A viac ako číslo B?
číslo A číslo B
Skopírujte tento odkaz
:: Dať banner na svoje webové stránky

................

http://Aztekium.pl/percenta
-