من الـ ٥٠٠٠ ٪٢٥
85 porcentaje del número 5000
3% del número 1000
5% del número 200
9 porcentaje del número 2000
8 porcentaje del número 1000
10% del número 300
1 porcentaje del número 1000
80 porcentaje del número 3000
75 porcentaje del número 2000
3 porcentaje del número 300
40 porcentaje del número 3000
65% del número 200
40 porcentaje del número 500
50 porcentaje del número 500
35% del número 2000
4 porcentaje del número 3000
45% del número 100
80 porcentaje del número 2000
7% del número 100
95 porcentaje del número 500
2 porcentaje del número 100
55 porcentaje del número 500
95% del número 300
60 porcentaje del número 5000
70 porcentaje del número 3000
15% del número 5000
7% del número 3000
75% del número 500
30% del número 3000
45% del número 2000

من الـ ٥٠٠٠ ٪٢٥


A
Koľko je X % z čísla Y?
Koľko je % z čísla =
٢٥% z čísla ٥٠٠٠ je ١٢٥٠.٠
B
Koľko percent je číslo X z čísla Y?
číslo je % z čísla
číslo ١٢٥٠.٠ je ٢٥.٠% z čísla ٥٠٠٠
C
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
D
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
E
Odpočítať percenta na čísla:
číslo % =
F
O koľko percent je číslo A viac ako číslo B?
číslo A číslo B
Skopírujte tento odkaz
:: Dať banner na svoje webové stránky

................

http://Aztekium.pl/percenta
-