15% of 2000
7% of 1000
7% of 300
3 percent of 300
99 percent of 200
4% of 1000
90% of 1000
4% of 1000
1% of 1000
50% of 1000
20 percent of 300
1% of 200
15% of 200
30% of 5000
80% of 200
30 percent of 2000
65% of 500
80% of 1000
15 percent of 1000
99% of 300
20 percent of 200
5% of 300
10 percent of 500
90 percent of 1000
6% of 100
9 percent of 2000
35 percent of 3000
70 percent of 2000
4% of 500
75% of 300
http://Aztekium.pl/percenta

10 procent z 500


A
Koľko je X % z čísla Y?
Koľko je % z čísla =
10% z čísla 500 je 50.0
B
Koľko percent je číslo X z čísla Y?
číslo je % z čísla
číslo 50.0 je 10.0% z čísla 500
C
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
D
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
E
Odpočítať percenta na čísla:
číslo % =
F
O koľko percent je číslo A viac ako číslo B?
číslo A číslo B
Skopírujte tento odkaz
:: Dať banner na svoje webové stránky

................

-