10% z 300
85 percent of 300
90 percent of 5000
99 percent of 200
2% of 1000
35 percent of 3000
70% of 500
6 percent of 500
95% of 500
99 percent of 500
25% of 500
15% of 100
99 percent of 500
3 percent of 3000
5% of 100
75 percent of 200
2 percent of 5000
50 percent of 300
45% of 2000
45% of 5000
5% of 200
35% of 5000
65% of 300
3% of 5000
60% of 3000
99% of 500
8% of 2000
5 percent of 500
85% of 500
20% of 500
2 percent of 100

10% z 300


A
Koľko je X % z čísla Y?
Koľko je % z čísla =
10% z čísla 300 je 30.0
B
Koľko percent je číslo X z čísla Y?
číslo je % z čísla
číslo 30.0 je 10.0% z čísla 300
C
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
D
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
E
Odpočítať percenta na čísla:
číslo % =
F
O koľko percent je číslo A viac ako číslo B?
číslo A číslo B
Skopírujte tento odkaz
:: Dať banner na svoje webové stránky

................

http://Aztekium.pl/percenta
-