100の95%
300の80%
500の99%
5000の50%
200の85%
200の5%
2000の45%
500の15%
1000の95%
2000の1%
300の99%
1000の75%
1000の65%
3000の90%
500の7%
100の40%
300の40%
300の50%
500の90%
500の15%
100の1%
3000の30%
2000の45%
200の95%
1000の3%
300の95%
200の10%
500の5%
300の25%
1000の35%
http://Aztekium.pl/percenta

3 procent z 300


A
Koľko je X % z čísla Y?
Koľko je % z čísla =
3% z čísla 300 je 9.0
B
Koľko percent je číslo X z čísla Y?
číslo je % z čísla
číslo 9.0 je 3.0% z čísla 300
C
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
D
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
E
Odpočítať percenta na čísla:
číslo % =
F
O koľko percent je číslo A viac ako číslo B?
číslo A číslo B
Skopírujte tento odkaz
:: Dať banner na svoje webové stránky

................

-