35 procent z 1000
100的55%是
200的55%是
100的80%是
500的80%是
3000的1%是
5000的55%是
100的25%是
1000的6%是
200的8%是
300的65%是
2000的1%是
500的85%是
1000的8%是
300的25%是
3000的8%是
5000的55%是
5000的95%是
1000的1%是
500的45%是
200的40%是
1000的90%是
500的7%是
100的20%是
500的60%是
500的15%是
1000的95%是
300的20%是
5000的25%是
300的3%是
3000的4%是

35 procent z 1000


A
Koľko je X % z čísla Y?
Koľko je % z čísla =
35% z čísla 1000 je 350.0
B
Koľko percent je číslo X z čísla Y?
číslo je % z čísla
číslo 350.0 je 35.0% z čísla 1000
C
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
D
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
E
Odpočítať percenta na čísla:
číslo % =
F
O koľko percent je číslo A viac ako číslo B?
číslo A číslo B
Skopírujte tento odkaz
:: Dať banner na svoje webové stránky

................

http://Aztekium.pl/percenta
-