10 percent of 1000
60 percent of 200
25 percent of 200
15% of 500
85% of 3000
5% of 5000
10% of 100
3% of 5000
35% of 500
10% of 100
65% of 300
80 percent of 100
45 percent of 300
10 percent of 3000
10 percent of 200
85 percent of 300
60% of 1000
2% of 500
35 percent of 5000
45 percent of 2000
40% of 500
25 percent of 500
6% of 200
7% of 500
5% of 2000
60% of 500
7 percent of 200
3 percent of 200
1 percent of 300
9 percent of 3000
http://Aztekium.pl/percenta

4 procent z čísla 5000


A
Koľko je X % z čísla Y?
Koľko je % z čísla =
4% z čísla 5000 je 200.0
B
Koľko percent je číslo X z čísla Y?
číslo je % z čísla
číslo 200.0 je 4.0% z čísla 5000
C
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
D
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
E
Odpočítať percenta na čísla:
číslo % =
F
O koľko percent je číslo A viac ako číslo B?
číslo A číslo B
Skopírujte tento odkaz
:: Dať banner na svoje webové stránky

................

-